terug naar home

Arbeidsmarkt in de zorg

In Twente zien wij toenemende arbeidsmarktproblematiek in het brede veld van zorg, ondersteuning en welzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huisartsen, verpleegkundigen, jeugdartsen en GGZ medewerkers.

De tekorten op de arbeidsmarkt is een complex, urgent en steeds groter wordend probleem die niet eenvoudig en snel op te lossen is. Enkel meer artsen en zorgprofessionals naar Twente trekken lijkt niet haalbaar, daarom moeten we samen kijken naar andere oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verbinding en inzet van het sociale en medische domein, meer inzet op preventie, taakdifferentiatie, het opleiden en inzetten van anders professionals en de inzet van Ehealth en andere technologieën en innovaties. Hiervoor is het noodzakelijk om met verschillende partijen een gezamenlijk en duurzaam plan van aanpak op te stellen met als doel om op korte termijn concrete stappen te gaan ondernemen.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2