terug naar home

Inkoop, kwaliteit en toezicht

Zowel vanuit de Wmo en Jeugdwet, als vanuit de Zorgverzekeringswet en Wlz, wordt een breed aanbod van zorg en ondersteuning ingekocht. Veelal bij dezelfde aanbieders. Inwoners maken regelmatig gelijktijdig dan wel aansluitend gebruik van verschillende vormen van zorg.

Doordat inwoners tegelijkertijd gebruik maken van verschillende vormen van zorg, is het belangrijk dat de verschillende, betrokken organisaties samenwerken. Onder andere in de inkoop, organisatie en toezicht van zorg en ondersteuning. Onderlinge afstemming is hierbij noodzakelijk. In Twente willen wij hier meer in gaan samenwerken.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3