terug naar home

Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Ook in Twente zijn veel gezinnen waar meerdere problematieken spelen. Hierbij zijn vaak vele verschillende hulpverleners betrokken en zien zowel de gezinnen als de hulpverleners vaak door de bomen het bos niet meer. Het vraagt maatwerkoplossingen om deze gezinnen echt te helpen en een doorbraak te forceren.

Vanuit de ‘Citydeal eenvoudig maatwerk’ en het landelijk Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens, krijgen alle Twentse gemeenten de kans om te leren van andere gemeenten rondom het inzetten van maatwerk in multiprobleemsituaties. In Twente werken we vanuit dit project onder andere samen aan contractuele en financiële afspraken maken met landelijke partijen, maar vooral ook om met elkaar in contact te blijven en van elkaar te leren.

In de Citydeal Eenvoudig maatwerk werkt Twente (als enige regio in Nederland), samen met 7 grote gemeenten en een vijftal ministeries aan het bieden van maatwerk en het verkrijgen van een doorbraak bij multiprobleemsituaties, veelal gezinnen. In deze gezinnen spelen diverse (complexe) problemen. Zij maken vaak gebruik van verschillende vormen van zorg, waarvoor vele hulpverleners zijn betrokken. Echter, is dit regelmatig niet voldoende en vraagt het om een andere oplossing die maatwerk biedt. In Twente werken we aan de uitrol van ‘De Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW)’ en aan de aansluiting in het landelijk programma ‘Maatwerk multiprobleem-huishoudens’. Verschillende gemeenten zijn momenteel bezig met het uitwerken van de lokale plannen, besluitvorming en het opstarten van scholingen. Daarnaast zijn Enschede en Almelo bezig deze werkwijze structureel te borgen.

Lees meer…

In juni 2021 werd het Maatwerk Magazine uitgegeven. In dit magazine lees je hoe de verschillende City Dealgemeenten invulling geven aan maatwerk voor hun inwoners.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3