terug naar home

Sociaal economische gezondheidsverschillen en inclusie

In Twente willen wij ons nog meer inzetten voor kansengelijkheid en bestaanszekerheid voor al onze inwoners.

Dit betekent dat voor iedereen de basis op orde moet zijn en iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. Dit vraagt een intensieve en integrale aanpak van bijvoorbeeld laaggeletterdheid, een gezonde leefomgeving en een basisinkomen voor iedereen.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3