terug naar projecten

Aanpak personen met verward gedrag

Samen koersen we op betere triage, signalering, behandeling en verblijf om acute zorg zoveel mogelijk te voorkomen.

Doel

  • Acute zorg voorkomen door in te zetten op een integrale aanpak in Twente.

Over het project

De gemeenten hebben vanuit de VNG de opdracht om per 1 oktober 2018 te beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Een samenwerking tussen partijen als gemeenten, de politie en zorgaanbieders is nodig om Twentse inwoners met verward gedrag de beste hulp te kunnen bieden. In het project ‘aanpak personen met verward gedrag’ ontwikkelen we met alle betrokken partijen een gezamenlijke werkwijze voor Twente. Want door betere triage, signalering, behandeling en verblijf kan acute zorg in veel gevallen voorkomen worden.

In Twente is al veel werk verzet: de gemeenten hebben een vastgestelde lokale aanpak of werken daar naar toe, de samenwerkingspartners weten elkaar goed te vinden en de informatie-uitwisseling vindt op gestructureerde wijze plaats. Toch mist er nog een verbinding tussen de lopende projecten en borging van de regionale aanpak en samenwerking. In dit project staat het (blijven) zorgen voor (regionale) verbindingen centraal. Ook richten we ons op het voortzetten van de lopende projecten en het zorgdragen voor de borging van de ontwikkelde samenwerkingen en werkwijzen. We streven ernaar om de verbinding tussen de projecten en bouwstenen te verstevigen en te komen tot een integrale aanpak.

Streettriage heeft een structurele plek gekregen in Twente. Hierbij gaan de politie, Ambulance Oost en GGZ aanbieders Mediant en Dimence, direct samen op pad bij meldingen van personen met acuut en zorgwekkend verward gedrag. Verder valt te denken aan gezamenlijke triage op de meldkamer, Centrale Beoordeling Locatie en 10 in Twente.

Voortgang/resultaten

  • Het regionaal en integraal meldpunt voor niet acute meldingen verward gedrag is geopend en wordt uitgevoerd door GGD Twente;
  • Implementatie Wet verplichte GGZ;
  • Streettriage heeft een structurele plek gekregen in Twente.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!