terug naar projecten

Aanpak wachtlijsten GGZ

Wij koersen samen op het verkorten van de wachtlijsten voor een GGZ behandeling in Twente.

Doel

Geen wachtlijsten, dan wel verminderde wachtlijsten, in de GGZ en rondom het beschermd wonen in Twente door de achterliggende problematieken aan te pakken.

Over dit project

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg wacht een groot aantal inwoners van Twente op behandeling. Vooral in de gespecialiseerde GGZ, maar ook in de andere domeinen zoals jeugdhulp en rondom beschermd wonen, zijn lange wachtlijsten. In Twente zien we verschillende mogelijkse oorzaken van deze wachtlijstenproblematiek. Denk hierbij aan de krappe arbeidsmarkt, stokkende uitstroom en doorstroom, onvoldoende afspraken over wachttijdoverbrugging en onvoldoende kennis van elkaars aanbod en domeinen. We streven ernaar om in regio Twente te komen tot een duurzame en integrale aanpak van de wachtlijsten in de GGZ, om zo gezamenlijk alle wachtlijsten duidelijk te verminderen. Dit gaat om het verminderen van het aantal wachtenden, als de duur van de wachttijd. Dit willen we bereiken door meer focus te leggen op preventie en vroegsignalering.

In regio Twente zijn (lange) wachtlijsten voor GGZ behandeling. Dit geldt ook voor beschermd wonen en de jeugd GGZ. Samen streven we naar een plan van aanpak om deze wachtlijsten en de achterliggende problematiek, zoals de krappe arbeidsmarkt, aan te pakken.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!