terug naar projecten

Aanpak wachtlijsten GGZ

Wij koersen samen op het verkorten van de wachtlijsten in de GGZ en rondom het beschermd wonen in Twente door de achterliggende problematiek aan te pakken.

Doel

Geen wachtlijsten, dan wel verminderde wachtlijsten, in de GGZ en rondom het beschermd wonen in Twente door de achterliggende problematieken aan te pakken.

Over dit project

Vooral in de gespecialiseerde GGZ, maar ook in de andere domeinen, zoals jeugdhulp en rondom beschermd wonen, zijn er lange wachttijden. In Twente zien we verschillende mogelijke oorzaken van deze wachtlijstenproblematiek. Denk hierbij aan de krappe arbeidsmarkt, stokkende uitstroom en doorstroom, onvoldoende afspraken over wachttijdoverbrugging en onvoldoende kennis van elkaars aanbod en domeinen. Dit vraagt om een duurzame en integrale aanpak, en met elkaar gedeelde verantwoordelijkheid voor deze achterliggende problematiek.

Samen streven we naar een plan van aanpak en activiteiten die moeten leiden tot niet alleen een snellere doorstroom van mensen met een zorgvraag, maar ook eerder opvangen van de vraag met andere oplossingsmogelijkheden dan GGZ. Dit leidt uiteindelijk tot betere toegankelijkheid van de GGZ in Twente.

Inmiddels heeft deze aanpak geleid tot een praktische, reguliere triage- en transfertafel waarmee GGZ-partners een goed beeld krijgen van waar en waarom doorstroming stokt.

    • Goede toets op de passende plek om snel de juiste zorg voor psychisch kwetsbaren te bieden;
    • Organiseren van transfers naar collega-zorgverleners om wachttijden te verminderen (Transfermechanisme);
    • Ontwikkelen van gezondheids- en herstelcentra.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3