terug naar projecten

Armoede, minimabeleid en gemeentepolis

Wij koersen samen op het aanpakken van armoede in alle Twentse gemeenten.

In heel Twente wordt er op veel verschillende manieren ingezet op het intensief aanpakken van armoede. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende
voorzieningen, zoals de gemeentepolis en de inzet van ervaringsdeskundigen. De samenwerking en kennisdeling in de aanpak van (kinder)armoede in alle Twentse gemeenten willen wij in de komende jaren verder voortzetten en waar mogelijk intensiveren.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3