terug naar projecten

Leefstijl & Gezondheid 18+

Wij koersen samen op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl voor de inwoners van Twente.

Doelen

  • Leefstijl en gezondheid onder de Twentse inwoners bevorderen.
  • Minder overgewicht in Twente door te werken aan een gezonde leefstijl.

Over het project

Overgewicht is in toenemende mate een probleem. Het aantal mensen met overgewicht, en daarmee het aantal chronisch zieken, stijgt. Vooral mensen met een lager inkomen zijn kwetsbaar. De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een tweejarig programma en richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl bij mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). Hiervoor is een integrale aanpak noodzakelijk.

De opbouw bestaat uit een intake met een leefstijlcoach gevolgd door coaching in individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. Voor een duurzaam resultaat wordt een verbinding gelegd met het gemeentelijk domein, zoals met het sport- en beweegaanbod en de brede verbinding met het sociale domein (de wijkteams). Dit is wenselijk aangezien er vaak ook andere problemen spelen die ten grondslag liggen aan dan wel een negatief effect hebben op een ongezonde leefstijl. In het verlengde hiervan wordt gekeken of het gemeentelijke sport- en beweegaanbod op onderdelen nog verder kan worden versterkt, bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen. De uitrol van de Nationale Diabetes Challenge (of Kuier Deur) is hier een voorbeeld van.

Nationale Diabetes Challenge / Kuier Deur

De Nationale Diabetes Challenge (of Kuier Deur) helpt diabetespatiënten om in beweging te komen. Ook inwoners met (risico op) andere chronische aandoeningen kunnen meedoen. Het basisprogramma bestaat uit een wandelaanbod van 20 weken en een afsluitend evenement. Het aanbod wordt uitgerold via een integrale samenwerking tussen het zorg- en sociale domein, bijvoorbeeld in samenwerking met huisartsen en wijkteams. Bekijk ook de website van De Nationale Diabetes Challenge Twente voor o.a. de wandellocaties.

Voortgang/resultaten

  • Twaalf Twentse gemeenten zijn bezig met de uitrol van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) of de Nationale Diabetes Challenge/Kuier Deur;
  • Per april ’22 organiseren we versnellingsbijeenkomsten voor de ketenaanpak GLI, met als doel de GLI-aanpak in iedere gemeente te optimaliseren waar nodig.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3