terug naar projecten

Overgang Wlz

Wij koersen samen op een betere, soepelere en tijdige doorstroom van cliënten uit de Wmo en Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg.

 

Doel

  • Een betere, soepelere en tijdige doorstroom van cliënten vanuit de Wmo en Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg bevorderen.

Over het project

De zorgvraag van ouderen gaat over domeinen heen. Zowel de oudere als de professionals hebben te maken met verschillende wettelijke kaders. In de praktijk worden dan ook veel problemen ervaren in de doorstroom tussen de Wmo, Wijkverpleging/zorgverzekeringswet en de Wlz. Daarnaast heerst er veel onduidelijkheid en onjuiste aannames tussen verschillende partijen. Ook de wachtlijsten in de Wlz zorgen voor onrust en onduidelijkheid. Een goede aansluiting en samenwerking tussen de verschillende wet- en regelgeving en bijbehorende organisaties, is cruciaal om deze problemen aan te pakken en de doorstroom en samenwerking te bevorderen. Dit doen we onder andere door kennis bij professionals te vergroten, vooraf en tijdens een Wlz indicatieaanvraag tijdige afstemming te zoeken met contactpersonen van het CIZ, Menzis Zorgkantoor en de wachtlijsten in de Wlz aan te pakken.

Voortgang/resultaten

  • Factsheet ontwikkeld voor consulenten, wijkteams en aanbieders in de Wmo en Jeugdhulp;
  • Scholing over gerealiseerd voor 250 zorgprofessionals;
  • Inzicht in de wachtlijsten Wlz gecreëerd.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!