terug naar projecten

Overgang Wlz

Wij koersen samen op een betere, soepelere en tijdige doorstroom van cliënten uit de Wmo en Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg.

Doel

Een betere, soepelere en tijdige doorstroom van cliënten vanuit de Wmo en Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg bevorderen.

Over het project

De zorgvraag van ouderen gaat over domeinen heen. Ouderen en professionals hebben te maken met verschillende wettelijke kaders. In de praktijk worden dan ook veel problemen ervaren in de doorstroom tussen de Wmo, Wijkverpleging/zorgverzekeringswet en de Wlz. Een goede aansluiting en samenwerking tussen de verschillende wet- en regelgeving en bijbehorende organisaties is cruciaal om onduidelijkheid weg te nemen, kennis te delen en organisatie overstijgende problemen aan te pakken. Door vooraf en tijdens een Wlz-indicatieaanvraag tijdige afstemming te zoeken met contactpersonen van het CIZ, Menzis Zorgkantoor wordt de doorstroom bevorderd en de wachtlijsten in de Wlz aangepakt.

Voortgang/resultaten

  • Factsheet ontwikkeld voor consulenten, wijkteams en aanbieders in de Wmo en Jeugdhulp;
  • Scholing over gerealiseerd voor 250 zorgprofessionals;
  • Inzicht in de wachtlijsten Wlz gecreëerd;
  • Drie keer per jaar een netwerkbijeenkomst op thema.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3