terug naar projecten

Preventie en vroegsignalering

Wij koersen samen op vroegsignalering en het voorkomen van schulden bij inwoners van Twente.

Doel

Beginnende schulden tijdig signaleren en aanpakken en daaruit voorkomende problematiek voorkomen.

Over het project

In 2019 tekenden de eigenaren en partners van de Twentse koers het convenant ‘Vroegsignalering van schulden’. Daarmee slaan zij de handen ineen om beginnende schulden vroeger te signaleren en aan te pakken. Met e ingang van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is dit per 2021 verder geïntensiveerd. Schuldeisers van vaste lasten (bijvoorbeeld woningstichtingen, GWE leveranciers en zorgverzekeraars) melden wanneer betalingsachterstanden ontstaan. Bij iedere melding benadert de gemeente deze inwoners actief en bieden ondersteuning aan. Meerdere of opvolgende meldingen zijn reden voor de gemeente om deze inwoners actief te benaderen en ondersteuning aan te bieden. Ook wordt gelijktijdig gekeken naar andere problemen die spelen. Deze kunnen namelijk het achterliggende probleem voor de schulden zijn. Denk hierbij aan eenzaamheid, huiselijk geweld of problemen rondom werk. Samen met de cliënt wordt een plan opgesteld en zorg en ondersteuning gestart wanneer nodig. Door deze vroege aanpak, kunnen we ernstige problematiek en intensieve hulp (zoals schuldsanering) voorkomen.

Samen hebben wij de duidelijke ambitie en vroegsignalering, maar vooral ook het daadwerkelijk voorkomen van schulden, verder aan te pakken en door te ontwikkelen.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3