terug naar projecten

Reablement

Samen koersen we op meer zelfredzaamheid onder de oudere inwoners van Twente.

Reablement is een manier om samen met de oudere te werken aan herstel van zijn leven en zelfredzaamheid. Het heeft als doel om mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg. Reablement is ontstaan in zweden, maar Denemarken loopt in Europa voorop met de borging van reablement in de zorg. Daar is deze benadering van ouder worden een wettelijke voorwaarde voor zorg. Ruim 60 procent van de Denen die thuiszorg krijgt is na maximaal drie maanden weer zelfredzaam. Eind 2022 is er vanuit de Twentse Koers onderzoek gedaan naar zelfredzaam en gezond ouder worden onder inwoners van 65 jaar en ouder in Twente. De resultaten geven inzicht in de wijze waarop ouderen tegen deze beweging aan kijken en op welke wijze gezond en zelfredzaam ouder worden gestimuleerd kan worden. De resultaten en bijbehorende adviezen zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport. In verschillende gemeenten in Twente wordt actief ingezet op het toepassen van reablement.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3