terug naar projecten

Reablement

Samen koersen we op meer zelfredzaamheid onder de oudere inwoners van Twente.

Reablement is ontstaan in Scandinavië. Ouderen die hulpbehoevend werden maar toch thuis wilden blijven wonen, kregen hierbij niet het standaardaanbod van thuishulp aangeboden. In plaats daarvan kregen ze een intensief revalidatietraject dat er op gericht is hen weer helemaal zelfstandig te maken. Aan het einde van dit traject kon de meerderheid van de deelnemers weer onafhankelijk en zonder begeleiding of hulp thuis wonen. In Twente willen we deze aanpak verder onderzoeken en inzetten op de uitrol van deze werkwijze in Twente.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!