terug naar projecten

Rookvrije Generatie

Samen koersen we op een regio waar kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.

Doel

  • Een regio waar niet-roken de norm is en waar kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.

Over het project

(Mee)roken heeft een serieus gevolg voor de gezondheid. Het kost (gezonde) levensjaren op individueel niveau. Ook de maatschappelijke schade is groot: het brengt een grotere ziektelast en een verminderde arbeidsproductiviteit met zich mee.

Op initiatief van het Longfonds, KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting is daarom de ‘Rookvrije Generatie’ opgericht, met als doel rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig (mee)rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving. Ook in Twente zetten we in op de onderwerpen rookvrij en rookvrije generatie. Inmiddels wordt stoppen met roken vergoed door de basisverzekering. Daarnaast worden ondersteuningsmogelijkheden om te stoppen met roken onder de aandacht gebracht en hebben alle 14 gemeenten de Rookvrije Generatie op de agenda staan.

Voortgang/resultaten

  • Ongeveer 40 zorgprofessionals namen deel aan het webinar ‘Hoe jij een roker helpt met stoppen’;
  • Alle 14 Twentse gemeenten zijn momenteel betrokken bij lokale activiteiten of hebben ambities in het streven naar een Rookvrije Generatie.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3