terug naar projecten

SamSam

Samen koersen we op meer samenwerking en verbinding tussen huisartsen en gemeenten (sociaal domein), waardoor de inwoner passende ondersteuning op de juiste plek ontvangt.

In Twente doen we het samen. De naam van het project verwijst naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid die in de regio gevoeld wordt om de zorg beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden voor Twentenaren.

Over het project SamSam

Binnen de zorg is steeds meer het besef dat niet alle vragen waarmee patiënten bij de huisartspraktijk komt een medische oplossing nodig heeft. Mede dankzij de ontwikkelingen op het gebied van positieve gezondheid, leefstijl en persoonsgerichte zorg is binnen de huisartsenzorg steeds meer aandacht voor oplossingen buiten het medische domein. Huisartsen zien namelijk regelmatig patiënten op hun spreekuur waarbij, naast somatische problematiek (lichamelijke klachten), ook een psychosociale hulpvraag speelt. Een goede samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat inwoners eerder de juiste ondersteuning en zorg ontvangen vanuit de juiste professional. Daarnaast draagt meer verbinding tussen de twee partijen bij aan het ontlasten van de huisarts.

Met het project SamSam willen we de samenwerking en verbinding tussen huisartsen en gemeenten (sociaal domein) stimuleren, zodat inwoners met een vermoeden van psychosociale- of financiële problematiek sneller en op een laagdrempelige manier doorverwezen kunnen worden naar voorliggende voorzieningen in de gemeenten. Op deze manier kunnen we medicalisering en hoge zorgkosten en druk op de huisartsenzorg voorkomen. Dit doen we door een vast contactpersoon vanuit de gemeente te koppelen aan de huisartsenpraktijk.

Wat levert het op?

Voor gemeenten en huisartsen:

  • Vergroten van kennis over elkaars werkterrein, waardoor de drempel voor verwijzing, contact en het benutten van elkaars kennis lager wordt;
  • Betere en/of eerdere afstemming tussen de huisarts en het sociaal domein;
  • Wederzijdse terugkoppeling en opvolging;
  • Minder bureaucratie;
  • Vermindering van de werkdruk en verhogen van het werkplezier.

Voor de Twentse inwoner:

  • De inwoner ontvangt sneller passende hulp/zorg op de juiste plek;
  • De inwoner ervaart meer regie over zijn of haar gezondheid;
  • Meer bewustzijn onder inwoners dat fysieke klachten ook op iets anders kunnen duiden;
  • Door hulp of ondersteuning vanuit voorliggende voorzieningen, merken inwoners dat medische klachten afnemen.

Betrokken partijen

Naast de Twentse Koers en de deelnemende gemeenten en huisartsenpraktijken zijn ook de Twentse zorggroepen Thoon en Fea, Roset als regionale ondersteuningsstructuur (ROS) en provincie Overijssel betrokken bij dit project.

Voortgang

Vanuit de Twentse Koers starten we in januari 2023 met pilots in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Hof van Twente bij 25 groepspraktijken. In elk van de groepspartijen zijn meerdere huisartsen werkzaam. Zij leveren huisartsenzorg voor een grotere omvang van normpraktijken. In 2023 streven we er naar de samenwerking in de deelnemende gemeenten goed te borgen en uiteindelijk een brede uitrol naar andere gemeenten in Twente te realiseren.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3