terug naar projecten

Geldzorgen in de huisartsenpraktijk

Samen koersen we op een goede signalering en aanpak van schulden in Twentse huisartsenpraktijken.

Schulden en armoede zijn veelvoorkomende en brede maatschappelijke problemen. Vaak zijn schulden en armoede de oorzaak of een onderdeel van andere problemen bij inwoners. Ook binnen huisartsenpraktijken komen vaak vragen en consulten binnen, waarbij schulden en armoede onderliggende problemen zijn. Dit vraagt om een goede signalering en aanpak en een duidelijke doorverwijzing naar een plek waar inwoners ondersteuning kunnen krijgen.

Het belang van samenwerking tussen de huisartsenzorg en gemeenten is groot en wordt in heel Twente duidelijk herkend en erkend. De samenwerking tussen beide werelden is in de afgelopen jaren dan ook duidelijk versterkt en er zijn al vele mooie initiatieven en werkwijzenontstaan. Juist door de toenemende drukte binnen de (huisartsen)zorg, is deze samenwerking extra belangrijk. Bij een soepele samenwerking en doorverwijzing naar het sociale domein, gaan sociaal-maatschappelijke vraagstukken weg bij de huisartsen en worden zij hierdoor ontlast. Maar bovenal is het belangrijkste dat de inwoners goed, passend, snel en laagdrempelig geholpen worden bij (achterliggende) problemen, zoals schulden en armoede en het waar mogelijk de-medicaliseren van dit soort vraagstukken.

In Twente hebben de gemeenten en huisartsen, met ondersteuning van het Ministerie van VWS, in 2022 ingezet op goede signalering en het aanpakken van schulden in de huisartsenpraktijk. Dit bestond uit twee belangrijke onderdelen:

  • Hoe medewerkers in de praktijk (zoals huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten) goed signalen van schulden en armoede kunnen herkennen en waar mogelijk bespreekbaar kunnen maken;
  • Hoe medewerkers in de praktijk eenvoudig kunnen doorverwijzen en, waar nodig, warm kunnen overdragen aan medewerkers en voorzieningen binnen de gemeente.

Resultaten

Eind 2022 is het project Geldzorgen in de huisartsenpraktijk afgerond. Met kennis van reeds elders uitgevoerde pilots, werd actiegericht onderzocht wat wel of niet werkt in Twente en zijn praktische adviezen geformuleerd voor de deelnemers van dit project.

De bevindingen en adviezen zijn beschreven in de eindrapportage van het project Geldzorgen in de huisartsenpraktijk. Lees ook een tussentijdse update (oktober ’22) van het project.

 

 

 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3