terug naar projecten

Uitstroomregelingen

Wij koersen samen op het voorkomen en oplossen van schulden en zorgmijding in Twente.

Doel

  • Gezondheidswinst behalen bij de kwetsbare/minima inwoners van Twente door schulden af te lossen bij zorgverzekeraars en nieuwe schulden en zorgmijding te voorkomen.

Over het project

In heel Twente wordt al meerdere jaren succesvol uitvoering gegeven aan de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). De RUB maakt het mogelijk dat inwoners met een bijstandsuitkering en (problematische) schulden zich opnieuw voordelig kunnen verzekeren via de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) en hun schulden bij de zorgverzekeraar voordelig kunnen aflossen. Op deze manier worden schulden opgelost en nieuwe schulden en zorgmijding voorkomen.

De RUB loopt al enkele jaren in heel Twente. Doordat met deze regeling al zo’n 1500 inwoners succesvol uit de schulden bij de zorgverzekeraar zijn/worden geholpen, hebben we samen een grote behoefte om in de komende jaren ook andere (niet-bijstandsgerechtigde) inwoners een soortgelijke regeling en ondersteuning aan te bieden. Denk hierbij ook aan specifieke doelgroepen, zoals jongeren. Dit vraagt een verdere gezamenlijke doorontwikkeling en verbreding van bestaande kennis en aanpakken.

Voortgang/resultaten

  • 1500 Twentse inwoners maken gebruik of hebben gebruik gemaakt van de regeling uitstroom bijstandsgerechtigden. Hiervan zijn ongeveer 1000 inwoners al succesvol uitgestroomd;
  • Alle 14 Twentse gemeenten geven uitvoering aan de regeling uitstroom bijstandsgerechtigden;
  • 4 Twentse gemeenten geven sinds 1 januari ’21 uitvoering aan een uitstroomregeling samen met Menzis en het Zilverenkruis.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3