terug naar actueel

Geslaagde bijeenkomst regioplan 27 september

Het regioplan is van en voor ons allemaal. Want alleen samen kunnen we koersen op gezondheid en goede zorg in Twente.

Dat we het samen doen, werd tijdens de bijeenkomst van Twente Beter en Twentse Koers op 27 september wel duidelijk. Want wauw, wat een opkomst. Samen met 500 professionals en inwoners gingen we in gesprek over het regioplan. We hebben veel waardevolle input opgehaald over de verschillende thema’s die terugkomen in het regioplan. Bedankt voor alle bijdragen!

Even terugblikken

Wil je nog even terugblikken? Menzis heeft de bijeenkomst vastgelegd op video:

Eugène van Mierlo (wethouder gemeente Almelo en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Twentse Koers) is blij met de grote opkomst en opgehaalde input: “Alleen samen kunnen we de zorg en ondersteuning in Twente beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar houden. Ik ben dan ook extra trots dat er in Twente zo’n grote betrokkenheid is bij het regioplan.” Ook Hilde Dijstelbloem (voorzitter raad van bestuur ZGT en voorzitter Twente Beter) kijkt heel goed terug op de bijeenkomst: “Mooi dat er een grote opkomst was met een brede vertegenwoordiging uit de zorg en samenleving, zoals inwoners, welzijnswerkers, paramedici, huisartsen, en zorgprofessionals. Hierdoor hebben we waardevolle input opgehaald, waardoor we een sterk en compleet regioplan kunnen opleveren, waar we de komende jaren samen volop mee aan de slag kunnen.”

Centraal in het regioplan staat dat we samen met inwoners toe werken naar manieren om hen te ondersteunen en faciliteren om meer eigen keuzes te maken en regie te nemen over hun eigen leven. We streven naar meer gemeenschapskracht, aangevuld met passende zorg en ondersteuning op het moment dat dat nodig is.

Het vervolg

De komende periode verwerken we de opgehaalde input in het regioplan. We hebben ook veel input opgehaald die we kunnen gebruiken na oplevering van het regioplan, bij de specifieke uitwerking van de thema’s en projecten. Uiterlijk 31 december ’23 leveren we het definitieve regioplan aan bij het Rijk. Natuurlijk publiceren we het regioplan ook openbaar. Ook Acute Zorg Euregio werkt verder aan het ROAZ-plan. Meer informatie? Bekijk de website.

Heb je verder nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2