terug naar overzicht

Voor partners

Samen met partners als zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, huisartsen, inwonersinitiatieven en schuldhulpverleningsorganisaties, werken wij aan het realiseren van meer gezondheid en welzijn voor onze inwoners.

Door onze initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden, versterken we slagvaardigheid in het realiseren van het toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar houden van goede zorg en ondersteuning. Dit kunnen we niet alleen en moeten we dus écht samen doen. Samen koersen we op gezondheid en goede zorg in Twente.

Waarom kent de Twentse Koers eigenaren en partners?

De Twentse Koers kent eigenaren en partners. Eigenaren hebben een verantwoordelijkheid in de programmaorganisatie en in de financiering van zorg en ondersteuning. Gemeenten, GGD’en, provincies en zorgverzekeraars hebben hier ook echt een opdracht in van het Rijk. De eigenaren hebben dus een wettelijke verplichting. Ze zijn betrokken bij de hele breedte van het werkveld: van zorg tot ondersteuning en van gezondheid tot welzijn.

Partners richten zich over het algemeen op één of enkele doelgroep. Zij hebben daadwerkelijk contact met de Twentse inwoners en zijn de uitvoerende partij in het werkveld.

Hoe zorg je dat je als partner dat je inspraak hebt en betrokken blijft?

Ook na de webinars op 26 januari ’22 heb je inspraak in de werkagenda. Het is een dynamisch programma, dus we blijven inspelen op de behoeftes en actualiteiten in het werkveld. Daar hebben we jullie als partners bij nodig. Partners hebben het klantcontact en leveren de zorg. We moeten het samen doen om te komen tot de beste zorg voor de inwoners van Twente.

Meld je aan bij projecten die voor jouw organisatie relevant zijn of deel je behoeftes met ons. Neem gerust contact op met de desbetreffende projectleider of het programmateam.

Via social media, de nieuwsbrief (in ontwikkeling) en onze website blijf je op de hoogte van de resultaten en voortgang van de Twentse Koers. Heb je zelf een mooi verhaal om te delen? Neem dan gerust contact met ons op. Laten we samen kennisdelen en verbinding blijven opzoeken in de regio.

Hoe bepalen we wat er wel of niet op de werkagenda van de Twentse Koers kan?

  • De uitgangspunten om thema’s en projecten op de werkagenda te zetten zijn:
  • Domein overstijgende samenwerking is noodzakelijk. Daarom moet er draagvlak en verbinding zijn met de direct betrokken organisaties (publieke gezondheidsdomein, medische domein, sociaal domein).
  • Er moet commitment zijn vanuit de direct betrokken organisaties. De organisaties stellen capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van het desbetreffende project en duurzame borging hiervan;
  • Het thema of project moet bijdragen aan en passen bij de eerder benoemde visie;
  • Prioritering van de projecten op de agenda wordt, naast inhoudelijke argumentatie, bepaald aan de hand van gezamenlijke urgentie en binnen beschikbare financiële en personele middelen, zodat we regionaal écht impact kunnen maken.

Hierbij is het belangrijk goed te blijven prioriteren en keuzes te maken vanuit onze inwoners. De komende jaren werken we meer toe naar het werken passend bij de levenslijn en fases waarin mensen zorg nodig hebben. We zetten, zo veel als mogelijk, in op gezondheid en preventie: op welke momenten kunnen we preventief ondersteuning inzetten om zorg op latere leeftijd te voorkomen?

Hoe zijn we tot de thema’s gekomen die nu op de werkagenda van de Twentse Koers staan?

De thema’s en projecten voor de werkagenda worden in samenspraak met de eigenaren en partners gekozen. De doelgroepen en thema’s met een plek in de werkagenda, kennen vaak meerdere wetten en regels. Hierbij zien we vaak knelpunten in de samenwerking, overgang en toegankelijkheid. Met een integrale aanpak kunnen we dit soepeler laten verlopen.

Waarom is gekozen voor een vijfjarige verlenging (2022-2027) van de Twentse Koers?

De afgelopen jaren hebben we in Twente al veel mooie resultaten en successen geboekt: een mooie basis om op verder te bouwen. De uitkomsten op korte termijn laat beweging zien en maar we willen toe naar een duurzame en daadwerkelijke gedragsverandering in de samenleving en ons zorgstelsel. De daadwerkelijke structurele veranderingen en resultaten zijn pas naar langere periode zichtbaar. Daarom werd de Twentse Koers op 8 december ’21 met vijf jaar verlengd, passend bij de lange termijnvisie.

Hiermee gaan we bijvoorbeeld over de bestuurstermijnen heen. Dit vergt vertrouwen van alle betrokkenen.

Benieuwd naar de resultaten van 2021? Bekijk de factsheet van 2021 hier.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2