Thema's

De Twentse Koers heeft een aantal overkoepelende basisprojecten en thema’s. Daarnaast zien wij ook dat er vraagstukken spelen binnen specifieke doelgroepen, zoals ouderen en psychisch kwetsbaren. Daarom werken we met verschillende themalijnen, passend bij deze specifieke doelgroepen. Natuurlijk zijn alle themalijnen en projecten nauw met elkaar verbonden.

De Twentse Koers is een dynamisch programma, dus we blijven inspelen op de behoeftes en actualiteiten in het werkveld. De thema’s en projecten zijn gebaseerd op de gezamenlijke doelstellingen en ambities om de zorg in Twente samen toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden. Op 26 januari ’22 hebben we de nieuwe werkagenda van de Twentse Koers samengesteld, samen met de eigenaren en onze partners. Zij hebben daadwerkelijk contact met de Twentse inwoners en zijn daarom een onmisbare schakel in de thema’s en projecten in het werkveld.

Onze thema's

Jeugd

Schulden en armoede

Ouderen

Psychisch kwetsbaren

Preventie en Gezondheid

Illustratie thema: Jeugd

Jeugd

In Twente willen we investeren in de gezondheid, het onderwijs en het welzijn van de jeugd in Twente. Als onderdeel hiervan hebben we de gezamenlijke ambitie voor goede, beschikbare en betaalbare hulp voor onze jeugd en hun weg naar volwassenheid. Lees meer

Illustratie thema: Schulden en armoede

Schulden en armoede

Ook in Twente zijn veel inwoners die in schulden en armoede leven. Ons streven is: heel Twente schuldenvrij. Hierbij zetten we in op het aanpakken van schulden en armoede en op vroegsignalering en het voorkomen hiervan. Vaak spelen ook andere problemen, waardoor dit thema vraagt om een brede, integrale aanpak. Lees meer

Illustratie thema: Ouderen

Ouderen

De zorgvraag van ouderen gaat over domeinen heen. Er bestaan veel verschillende wetten, regels en organisaties waar zowel de ouderen als professionals mee te maken hebben. We streven dan ook naar een integrale ketenzorg voor ouderen. Lees meer

Illustratie thema: Psychisch kwetsbaren

Psychisch kwetsbaren

De zorg voor psychisch kwetsbaren is volop in beweging en kent veel grensvlakken tussen het sociale en medische domein. We streven naar het verbeteren van de integrale ketenzorg rondom psychisch kwetsbaren met een goede verbinding tussen veiligheid en zorg. Lees meer

Illustratie thema: Preventie en gezondheidsbevordering

Preventie en Gezondheid

In Twente willen we de beweging in gang zetten naar de voorkant en daarmee ziekte en zorg voorkomen. Dit betekent dat we in Twente nóg meer focus willen aanbrengen op de onderwerpen preventie en gezondheidsbevordering. Lees meer

Overstijgende projecten

Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Ook in Twente zijn veel gezinnen waar meerdere problematieken spelen. Hierbij zijn vaak vele verschillende hulpverleners betrokken en zien zowel de gezinnen als de hulpverleners vaak door de bomen het bos niet meer. Het vraagt maatwerkoplossingen om deze gezinnen echt te helpen en een doorbraak te forceren.

Lees meer
Sociaal economische gezondheidsverschillen en inclusie

Sociaal economische gezondheidsverschillen en inclusie

In Twente willen wij ons nog meer inzetten voor kansengelijkheid en bestaanszekerheid voor al onze inwoners.

Lees meer
Inkoop, kwaliteit en toezicht

Inkoop, kwaliteit en toezicht

Zowel vanuit de Wmo en Jeugdwet, als vanuit de Zorgverzekeringswet en Wlz, wordt een breed aanbod van zorg en ondersteuning ingekocht. Veelal bij dezelfde aanbieders. Inwoners maken regelmatig gelijktijdig dan wel aansluitend gebruik van verschillende vormen van zorg.

Lees meer
Gedeeld beeld in de regio

Gedeeld beeld van de regio

In Twente is veel data beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle data vanuit de gemeenten (o.a. Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen), de zorgverzekeraar (o.a. zorgverzekeringswet en Wlz) en vanuit de GGD (gezondheid en epidemiologische gegevens). In dit project werken we aan een unieke datakoppeling, waardoor we een compleet beeld van de gezondheid van onze inwoners en de brede zorgconsumptie in heel Twente krijgen.

Lees meer
Arbeidsmarkt in de zorg

Arbeidsmarkt in de zorg

In Twente zien wij toenemende arbeidsmarktproblematiek in het brede veld van zorg, ondersteuning en welzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huisartsen, verpleegkundigen, jeugdartsen en GGZ medewerkers.

Lees meer

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3