Thema's

De Twentse Koers heeft een aantal overkoepelende basisprojecten en thema’s. Daarnaast zien wij ook dat er vraagstukken spelen binnen specifieke doelgroepen, zoals ouderen en psychisch kwetsbaren. Daarom werken we met verschillende themalijnen, passend bij deze specifieke doelgroepen. Natuurlijk zijn alle themalijnen en projecten nauw met elkaar verbonden.

De Twentse Koers is een dynamisch programma, dus we blijven inspelen op de behoeftes en actualiteiten in het werkveld. De thema’s en projecten zijn gebaseerd op de gezamenlijke doelstellingen en ambities om de zorg in Twente samen toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden. Op 26 januari ’22 hebben we de nieuwe werkagenda van de Twentse Koers samengesteld, samen met de eigenaren en onze partners. Zij hebben daadwerkelijk contact met de Twentse inwoners en zijn daarom een onmisbare schakel in de thema’s en projecten in het werkveld.

Onze thema's

Jeugd

Bestaanszekerheid

Ouderen

Mentale gezondheid

Preventie en Gezondheid

Illustratie thema: Jeugd

Jeugd

In Twente willen we investeren in de gezondheid, het onderwijs en het welzijn van de jeugd in Twente. Als onderdeel hiervan hebben we de gezamenlijke ambitie voor goede, beschikbare en betaalbare hulp voor onze jeugd en hun weg naar volwassenheid. Lees meer

Illustratie thema: Schulden en armoede

Bestaanszekerheid

Veel mensen in Nederland kampen met geldzorgen, schulden of leven rondom de armoedegrens. Het percentage inwoners dat moeite heeft om rond te komen van het huishoudinkomen moet omlaag. Dit doen we door ondersteuning te bieden. Lees hier meer over onze aanpak.

Illustratie thema: Ouderen

Ouderen

Het aandeel ouderen in Twente stijgt. Door deze toename ontstaan er tekorten binnen de zorg. De druk op in- en formele zorg moet omlaag. Hierom werken aan vroeg signalering bij ouderen en het verstreken van zelf- en samenredzaamheden onder de ouderen. Lees hier meer over onze aanpak.

Illustratie thema: Psychisch kwetsbaren

Mentale gezondheid

In de afgelopen 10 jaar is het aantal angst- en stemmingsstoornissen toegenomen en daalt de mentale gezondheid onder inwoners. We moeten toewerken naar een betere, mentale gezondheid en het voorkomen van psychische klachten. Lees hier meer over onze aanpak met betrokken zorg- en welzijnspartners.

Illustratie thema: Preventie en gezondheidsbevordering

Preventie en Gezondheid

Mensen leven langer en chronische ziekten nemen toe. Om de zorg beschikbaar en toegankelijk te houden, moeten we ziekte en zorg zoveel mogelijk voorkomen. We investeren in preventie en meer gezonde levensjaren van mensen. Lees hier meer over onze aanpak.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3