terug naar overzicht

Onze visie

Samen koersen we op gezondheid en goede zorg in Twente.

De inwoner van Twente staat altijd centraal. Het overkoepelende doel hierbij is meer gezonde levensjaren voor inwoners van Twente te realiseren. Het functioneren van onze inwoners, en daarmee het verhogen van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid, is het vertrekpunt. We leggen de focus op positieve gezondheid, preventie en vroegsignalering. Samen zetten we ons in voor het normaliseren en demedicaliseren, een goede ketensamenwerking en ontwikkelen we preventieve en laagdrempelige aanpakken. Zo houden we de zorg kwalitatief goed, beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar.

Binnen Twentse Koers werken we strategisch en regionaal samen. Samen kunnen we impact maken en lokale uitvoering ondersteunen en dienen. De uitvoering is altijd lokaal. Eigenaren en partners kunnen afspraken en beleid passend maken voor hun eigen organisatie en doelgroepen. Samen versterken we de samenwerking tussen het publieke-, medische- en sociale domein.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2