terug naar overzicht

Onze visie

2,5 jaar geleden hebben we een visie opgesteld. Deze wordt nog steeds breed gedragen. Uit de evaluatie van het RIVM blijkt dat alle betrokken partners de meerwaarde van de integrale samenwerking zien en willen blijven bouwen aan gezamenlijk vastgestelde doelen.

De inwoner staat altijd centraal. Het overkoepelende doel hierbij is meer gezonde levensjaren voor de Twentse burger te realiseren. Het functioneren van onze inwoners, en daarmee het verhogen van de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en welzijn, is dan ook het vertrekpunt. We leggen de focus op (positieve) gezondheid en preventie en daarmee het voorkomen van ziekte en zorg. Zo houden we de zorg beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar.

De juiste zorg op de juiste plek is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Hiermee bedoelen we het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (naar dichterbij de mensen thuis) en het vervangen van zorg (door slimme technologie). En willen we inwoners leren omgaan met hun gezondheidsbeperkingen.

Met de Integrale Samenwerkingsagenda willen wij, ook na 2022, de samenwerking tussen het publieke-, medische- en sociale- gezondheidsdomein verder versterken. Dit doen we op strategisch niveau door:

  • Het realiseren van gezamenlijke doelstellingen en ambities omtrent de gezondheid van de Twentse inwoners en de organisatie van kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning in regio Twente.
  • Kansen en risico’s signaleren en deze te vertalen naar concrete voorstellen voor het management en bestuur van de betrokken organisaties.
  • Gezamenlijke voorbereiding en positiebepaling te doen op onderwerpen die landelijk worden besproken.
  • Gezamenlijk pionieren en lobbyen richting regionale en landelijke partijen op onderwerpen en impulsen die voor onze regio en samenwerking interessant zijn.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3