Onze koers

De Twentse Koers is een strategische samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente en provincie Overijssel. Zij werken samen met vele andere partners zoals zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, huisartsen, inwonersinitiatieven en schuldhulpverleningsorganisaties. We bevorderen de samenwerking op het snijvlak van zorg, welzijn en wonen. Door initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden in de regio, versterken we slagvaardigheid in het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners van Twente.

De inwoner staat altijd centraal. Het overkoepelende doel hierbij is meer gezonde levensjaren voor de Twentse inwoner te realiseren. Het functioneren van onze inwoners, en daarmee het verhogen van de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en welzijn, is dan ook het vertrekpunt. We leggen de focus op (positieve) gezondheid en preventie en daarmee het voorkomen van ziekte en zorg. Zo houden we de zorg beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar. De juiste zorg op de juiste plek is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Hiermee bedoelen we het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (naar dichterbij de mensen thuis) en het vervangen van zorg (door slimme technologie). Ook willen we inwoners leren omgaan met hun gezondheidsbeperkingen.

 

Met de Twentse Koers willen wij de samenwerking tussen het publieke-, medische- en sociale- gezondheidsdomein verder versterken. Dit doen we op strategisch niveau door:

  • Het realiseren van gezamenlijke doelstellingen en ambities omtrent de gezondheid van de Twentse inwoners en de organisatie van kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning in regio Twente.
  • Kansen en risico’s signaleren en deze vertalen naar concrete voorstellen voor het management en bestuur van de betrokken organisaties.
  • Gezamenlijke voorbereiding en positiebepaling te doen op onderwerpen die landelijk worden besproken.
  • Gezamenlijk pionieren en lobbyen richting regionale en landelijke partijen op onderwerpen en impulsen die voor onze regio en samenwerking interessant zijn.

 

Hoe we werken

De Twentse Koers is en blijft een dynamisch programma, waarin we thematisch werken. Het landschap waarin we acteren verandert voortdurend. Door het dynamische programma, kunnen we continu inspelen op de toekomst en gezamenlijke behoeftes. Prioritering van de projecten op de agenda wordt, naast inhoudelijke argumentatie, bepaald aan de hand van gezamenlijke urgentie. Daarnaast worden alleen thema’s en projecten toegevoegd aan de agenda wanneer deze domein overstijgend zijn. We werken strategisch regionaal samen. Dit betekent dat we samenwerken in bijvoorbeeld het slim maken van afspraken, beleid en inkoop. De uitvoering is dus altijd lokaal. Hierdoor kunnen de eigenaren het passend maken op hun eigen organisatie en doelgroepen.

 

Binnen de Twentse Koers leggen we verbindingen tussen de betrokken organisaties en domeinen. We werken samen op basis van ieders eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waarbij de gezamenlijke meerwaarde van de samenwerking steeds voorop staat. Op basis van de thema’s worden inhoudelijke partijen betrokken. Denk hierbij aan zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, schuldhulpverleningsorganisaties en natuurlijk de inwoners zelf.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2