terug naar overzicht

Onze uitgangspunten

De Twentse Koers is en blijft een dynamisch programma, waarin we thematisch werken. We leggen verbindingen tussen de betrokken organisaties en domeinen. We werken samen op basis van ieders eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waarbij de gezamenlijke meerwaarde van de samenwerking steeds voorop staat. Op basis van de thema’s worden inhoudelijke partijen betrokken. Denk hierbij aan zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, schuldhulpverleningsorganisaties en natuurlijk de inwoners zelf.

Voor de Twentse Koers werken wij strategisch regionaal samen. Dit betekent dat we samenwerken in bijvoorbeeld het slim maken van afspraken, beleid en inkoop. De uitvoering is dus altijd lokaal. Hier kunnen de eigenaren het passend maken op hun eigen organisatie en doelgroepen. Het programma is dan ook niet ‘in beton gegoten’. Het landschap waarin we acteren verandert voortdurend. We kunnen niet stil blijven staan. Door het dynamische programma, kunnen we continu inspelen op de toekomst en gezamenlijke behoeftes en maken we continu gebruik van de landelijke ontwikkelingen.

Op basis van deze behoeftes en ontwikkelingen, in gezamenlijkheid van de eigenaren, kunnen we thema’s en projecten aan de agenda toevoegen of verwijderen. De uitgangspunten om thema’s en projecten op de werkagenda te zetten zijn:

  • Domein overstijgende samenwerking is noodzakelijk. Daarom moet er draagvlak en verbinding zijn met de direct betrokken organisaties (publieke gezondheidsdomein, medische domein, sociaal domein). Het onderwerp moet inhoudelijk gedragen zijn vanuit alle eigenaren om op de agenda te komen, echter is een meerderheid voldoende voor het daadwerkelijke oppakken van het project. Dit betekent dat niet altijd alle eigenaren hoeven deel te nemen aan alle projecten en daarmee ook nog later kunnen instappen.
  • Er moet commitment zijn vanuit de direct betrokken organisaties. De organisaties stellen capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van het desbetreffende project en duurzame borging hiervan;
  • Het thema of project moet bijdragen aan en passen bij de eerder benoemde visie en nog op te stellen inhoudelijke doelen;
  • Prioritering van de projecten op de agenda wordt, naast inhoudelijke argumentatie, bepaald aan de hand van gezamenlijke urgentie en binnen beschikbare financiële en personele middelen, zodat we regionaal écht impact kunnen maken. Dit vraagt een eerlijke en evenredige inzet van alle eigenaren.

De komende jaren werken we meer toe naar de levenslijn en fases waarin mensen zorg nodig hebben. We zetten in op gezondheid en preventie: op welke momenten kunnen we preventief ondersteuning inzetten om zorg op latere leeftijd te voorkomen?

Naast het aan de slag (blijven) gaan met thema’s en daarbij horende projecten, is het ook belangrijk om in te blijven zetten op enkele basisonderdelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt in de zorg, het gedeeld regiobeeld (datakoppeling) en het levensloopbestendig wonen. Deze onderdelen dragen bij aan de basis voor de Integrale Samenwerkingsagenda en kunnen allemaal goed worden benut door de andere projecten van het programma.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3