terug naar actueel

Nieuwe werkagenda voor de komende vijf jaar

De afgelopen maanden hebben we eigenaren en partners van de Twentse Koers samen richting gegeven aan de samenwerking voor de komende vijf jaar. Een nieuwe en gedragen werkagenda is het resultaat.

7 maart ’22

In Twente hebben we de uitdagingen om de zorg toegankelijk en beschikbaar te houden, de eigen regie van inwoners te versterken en goede zorg te kunnen blijven bieden aan de inwoners van Twente. Dit kunnen we alleen samen. Daarom organiseerden we in januari vijf webinars voor alle partners en betrokkenen van de Twentse Koers. Tijdens de webinars gingen de eigenaren in gesprek met de ruim 300 deelnemers. Dit leidde tot veel mooie gesprekken en waardevolle input voor onze nieuwe werkagenda. Daarnaast hebben we ook een brede uitvraag gedaan en hebben we gesprekken gevoerd met onze eigenaren.

Vorige week werd de nieuwe werkagenda unaniem vastgesteld door de eigenaren van de Twentse Koers. Met deze gedragen werkagenda, zetten we ons samen in om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners te versterken en de zorg, ook op lange termijn, beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden. Bekijk onze werkagenda voor de komende vijf jaar hier.

De inhoud

De inwoner staat altijd centraal. Het overkoepelende doel is meer gezonde levensjaren voor de Twentse inwoner. Het functioneren van onze inwoners, en daarmee het verhogen van de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid en het welzijn, is het vertrekpunt. We leggen de focus op (positieve) gezondheid en preventie en daarmee het voorkomen van ziekte en zorg. Zo houden we de zorg in de toekomst beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar.

We werken aan een programma met veel projecten. Het is belangrijk om te blijven investeren in een aantal basisonderwerpen. Denk hierbij onder andere aan de arbeidsmarkt in de zorg, het gedeelde regiobeeld en sociaaleconomische gezondheidsverschillen en inclusie. De basis moet op orde zijn, zodat we de gezondheid van onze inwoners kunnen verbeteren. Daarnaast zetten we in op een aantal themalijnen met projecten op doelgroepenniveau, zoals ouderen en psychisch kwetsbaren. Bekijk de themalijnen en lopende projecten op onze website.

Dynamisch programma

Het zorglandschap verandert continu. Daarom is het belangrijk om te kunnen blijven inspelen op actualiteiten. De werkagenda is dan ook niet in beton gegoten. Het is en blijft een dynamisch programma die wordt gestuurd door onze gezamenlijke urgentie en prioriteiten. Dit betekent dat de agenda gedurende de komende vijf jaar bij gezamenlijk behoefte en draagvlak kan worden veranderd.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2