terug naar actueel

Samen Anders Zorgen

Zorg en welzijn staan onder druk. Ook in Twente. Het aantal zorgvragen neemt toe, zorgkosten stijgen, de vraag naar professionals is enorm en de gezondheid van onze inwoners raakt hierdoor in het geding. Om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden, is het noodzakelijk dat we samen werken aan een integraal, passend en houdbaar aanbod van zorg en ondersteuning in Twente en de gezondheidsvaardigheden van onze inwoners versterken.

Vanuit de Twentse Koers willen we de bekendheid van cliëntondersteuning voor alle doelgroepen vergroten en de samenwerking en integraliteit tussen de cliëntondersteuners in Twente verbeteren. Want alle inwoners van Twente moeten laagdrempelig gebruik kunnen maken van (onafhankelijke) cliëntondersteuning. De inwoner staat dan ook centraal. Inwoners met een hulpvraag moeten geholpen worden door een professional (betaald of niet betaald) die met de inwoner meekijkt naar de vraag. Samen met de inwoner kijkt de professional welke oplossingen de inwoner binnen het eigen netwerk (of een uitbreiding hiervan) kunnen helpen. Hierbij wordt gezocht naar passende en voorliggende voorzieningen, al dan niet in combinatie met één of meerdere maatwerkvoorzieningen. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook wijkteammedewerkers, ouderenadviseurs en huisartsen soms een vorm van cliëntondersteuning bieden en dat dit verder gaat dan alleen de functie van onafhankelijk cliëntondersteuner. Daarbij waarborgt de professional de onafhankelijkheid en doet hij wat nodig is voor de inwoner. Voor inwoners is het veelal belangrijk om gehoord te worden en op één plek te kunnen worden geholpen. Hierbij is het dan ook noodzakelijk dat de professionals onderling, maar ook met de mantelzorgers en inwoners, nóg beter samenwerken.

De afgelopen jaren is via het project Integrale Cliëntondersteuning, via verschillende methodes uitvoering gegeven aan het integraler, laagdrempeliger en toegankelijker organiseren van cliëntondersteuning in Twente. Vaak kan iemand in het netwerk van de inwoner al cliëntondersteuning bieden. Daarom is netwerksamenwerking, integraliteit en focus op het voorliggende belangrijk. Als onderdeel van het project zochten we naar een scholing die aansluit bij deze visie. Niet op inhoud, maar op de ontwikkeling en verbinding van de cliëntondersteuner zelf. De leergang Samen Anders Zorgen sluit perfect aan op deze visie.

Samen Anders Zorgen

Samen Anders Zorgen heeft specifieke leergangen voor bestuurders, managers/leidinggevenden/beleidsadviseurs en professionals in de zorg. ‘Hoe kun je trouw blijven aan jezelf en in verbinding blijven met de ander? Hoe kun je als zorgprofessional rekening houden met de verschillende belangen van de cliënt, mantelzorgers én die van jezelf?’ Dat zijn vragen waar professionals in de leergang Samen Anders Zorgen bewust mee aan de slag gaan.

“De kern van Samen Anders Zorgen is voor mij echt de aansluiting vinden bij de ander. Zowel richting de persoon met de hulpvraag als richting collega’s. Ook de aansluiting durven vragen door hulp te vragen aan collega’s op momenten dat ik het gevoelsmatig niet rond krijg. En zelfzorg. Door beter voor mijzelf te zorgen in en buiten het werk, kan ik in het werk ook meer doen. Juist door meer ruimte en rust te pakken, werk ik efficiënter. Dat is wel een lastige, want je merkt het niet altijd op de korte termijn. De vecht- en vluchtstoel is bij mij erg blijven plakken. Ik merk dat ik vanuit de laatste bijeenkomst heel erg de ‘samen zijn waar het oncomfortabel is’ blijft hangen. Dat problemen niet snel opgelost hoeven te worden, maar ook gewoon gezien mogen worden en er mogen zijn. Daar ben ik nu behoorlijk mee aan het oefenen rondom een terminale situatie, waar ik veel in begeleid. Deze realisatie helpt mij daar ontzettend bij.”

– Ervaring van een cliëntondersteuner met de leergang Samen Anders Zorgen.

 

Marcel Garritsen en Gerda de Leeuw zijn de initiatiefnemers van Samen Anders Zorgen. “Het begon allemaal bij de mantelzorgers. Zij leveren een belangrijke bijdrage op het gebied van zorg. Echter, is vaak sprake van overbelasting bij deze groep. De zorg verandert en mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dit betekent dat mantelzorgers nóg belangrijker worden. Ook de professionals in de zorg en het sociaal domein hebben hier een belangrijke bijdrage in. We besloten de leergang Samen Anders Zorgen te ontwikkelen”, aldus Gerda.

Persoonlijk leiderschap

De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten. De mens staat centraal: eigen kracht, mogelijkheden en zelfregie zijn de uitgangspunten. Gerda vertelt hier meer over: “Naast de werkgerelateerde insteek, besteden we in de leergang juist ook aandacht aan persoonlijk leiderschap. Zo worden de deelnemers bewust van eigen patronen en de invloed hiervan op henzelf en anderen. Op deze manier wordt werk en de organisatie met het persoonlijke gekoppeld. Dat maakt onze leergang ook zo uniek.”

Samen Anders Zorgen en de Twentse Koers

Vanuit de Twentse Koers werden al negen trainingen in zes gemeenten georganiseerd voor professionals uit het sociaal domein. “Als zorgprofessional ben je een spin in het web. Je schakelt tussen verschillende rollen en kunt in ingewikkelde situaties terechtkomen, waarbij tegenstrijdige belangen spelen. Juist ook cliëntondersteuners krijgen hier veel mee te maken”, vertelt Ellen Hemmer, trainer bij Samen Anders Zorgen. “Vaak komen zij hele heftige dingen tegen, die direct om een oplossing vragen. Dit vraagt van een professional om over protocollen en grenzen heen te kijken, te zoeken naar mogelijkheden en situaties op de juiste manier aan te pakken.”

Combinatiegroep Scott en Menzis

Binnenkort start de tiende training vanuit de Twentse Koers. Dit is een combinatiegroep van Wlz-ondersteuners en professionals van Menzis Zorgadvies. “Een combinatiegroep in een training is een mooie kans om verbindingen te leggen. De werelden van de twee groepen zijn vaak verschillend, maar hebben wel veel met elkaar te maken. Deelnemers worden bewust van de verschillende belangen en kijken verder dan alleen hun eigen werkveld. Ze krijgen een kijkje in de keuken van de ander, waardoor ze begrip krijgen voor elkaars situatie en omgeving. Ook stimuleert een combinatiegroep een betere samenwerking. Wanneer ze elkaar ontmoeten, weten ze elkaar ook beter te vinden. Het zorgt voor vertrouwen en betrokkenheid, waardoor eventuele overdracht onderling makkelijker wordt”, vertelt Ellen.

Positieve reacties

Samen Anders Zorgen is een succesvolle leergang waar mooie resultaten uitrollen. “We bieden geen kant en klare oplossingen, maar handvatten om situaties op een andere manier te benaderen. Soms verwachten deelnemers dit wel. Na de eerste bijeenkomst weten ze dan ook nog niet altijd wat ze daadwerkelijk aan de leergang hebben. Hoe dichter we bij het einde komen, hoe meer veranderingen deelnemers zelf ervaren en hoe meer mooie resultaten we zien. Van klein tot groot: alle verschillen zijn waardevol”, aldus Ellen. Ze geeft een voorbeeld uit één van de trainingen: “Een deelnemer was vanuit haar rol als zorgprofessional betrokken bij een ouder stel die veel zorg nodig had. De professional liep al tegen haar eigen grenzen aan, maar het stel aanvaarde alleen hulp van haar. De professional had dit al regelmatig aangekaart bij haar leidinggevende. Ze vertelde dat het niet goed ging, dat er een grote last op haar schouders lag en dit niet zo verder kon. Ze werd er niet in gehoord door haar leidinggevende. Daarom bracht ze de casus in tijdens de training. Naar aanleiding daarvan, ging de zorgprofessional opnieuw het gesprek aan met haar leidinggevende. Ze kon vanuit haar eigen behoefte zeggen hoe ze het ervaarde. Het lukte. Ze werd gehoord en een oplossing werd in gang gezet. Dat zijn de verschillen waar we trots op zijn en waar we het voor doen.”

 

 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2