terug naar actueel

Twente koerst door!

Twentse Koers groeit. We zijn volop in ontwikkeling. 2022 was voor ons een mooi en overweldigend jaar. Samen hebben we hard gewerkt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben prachtige resultaten behaald en ons ingezet voor het toekomstbestendig maken van onze samenwerking. En dat is gelukt!

12 april 2023

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het akkoord Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO). Deze akkoorden onderstrepen het belang en noodzaak van domein overstijgende regionale samenwerking. Mede door de groei, de landelijke vraagstukken die op ons afkomen en het meerjarenperspectief die wij nu hebben, is de duidelijke noodzaak ontstaan voor betere borging en organisatie van de governance van ons programma.

Vorige week was het zover. De samenwerkingsovereenkomst is vastgesteld door alle 17 eigenaren (in de colleges/besturen) van de Twentse Koers. Dit betekent dat we onze (financiële) afspraken formeel hebben geborgd vanuit de vastgestelde visie, uitgangspunten, mandaten en overlegstructuren. We zijn trots dat we onze governance als eerste regio in Nederland formeel hebben vastgelegd en deze stap samen hebben kunnen zetten. Nu kunnen we volop verder met de inhoud en de kansen vanuit de akkoorden optimaal benutten.

De komende maanden verbinden we de opdrachten uit de landelijke akkoorden met onze werkagenda, zodat we samen met onze eigenaren en alle partners kunnen bepalen en prioriteren waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Momenteel wordt er al hard gewerkt aan het opstellen van het regiobeeld voor Twente en daaropvolgend gaan we gezamenlijk met veel energie aan de slag met het regioplan. Op naar het vervolg!

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3