terug naar actueel

Webinars Twentse Koers

Op 26 januari ’22 organiseerde de Twentse Koers vijf webinars voor alle partners en betrokkenen om samen de nieuwe werkagenda voor de komende jaren vast te stellen.

26 januari ’22

Op 8 december ’21 was de vijfjarige verlenging van de Twentse Koers rond. Hiermee stond de governance van het programma, maar de inhoud moest nog geladen worden. Tijdens de webinars gingen de eigenaren (Menzis, 14 Twentse gemeenten, GGD Twente en provincie Overijssel) in gesprek met de partners van de Twentse Koers (denk aan zorgaanbieders, huisartsen, schuldhulpverleningsorganisaties, etc.) om samen de nieuwe werkagenda voor de komende vijf jaar vorm te geven. De partners hebben een waardevolle bijdrage in het samenstellen van de werkagenda. Zij hebben het klantencontact en staan dichtbij de Twentse inwoners.

In het eerste webinar namen wij alle partners mee in het verhaal van de Twentse Koers. We informeerden ze over onze geschiedenis, de visie, uitgangspunten en de verschillende themalijnen waar wij aan werken. Daarnaast maakten onze partners kennis met de eigenaren en het programmateam van de Twentse Koers. Mede door het inbrengen van stellingen en de ruimte voor deelnemers om vragen te stellen, was het een heel geslaagd webinar!

Themalijnen

De inhoudelijke webinars waren ingedeeld op basis van de verschillende themalijnen. De webinars werden voorgezeten door onze bestuurlijk trekkers Ilse Duursma (wethouder Dinkelland), Eugéne van Mierlo (wethouder Almelo), Arjan Kampman (wethouder Enschede) en Anja Prins (wethouder Losser). Een mooie betrokkenheid en goede toevoeging. Om alle deelnemers te inspireren en enthousiasmeren, werden aan het begin van ieder webinar bestaande projecten met mooie resultaten uitgelicht in de vorm van een pitch.

In gesprek

Na de pitches zijn wij met behulp van Mentimeter het gesprek aangegaan met alle deelnemers. Dit heeft geleid tot veel mooie gesprekken en waardevolle input. Met deze input, en de input die al is opgehaald bij onze eigenaren, kunnen wij verder met het opstellen van een goede, duurzame en breed gedragen agenda voor de komende vijf jaar. Het wordt een dynamische agenda die inspeelt op de gezamenlijke urgentie en prioriteiten. Samen Koersen wij op gezondheid en goede zorg in Twente! We streven ernaar dat de nieuwe werkagenda op 2 maart wordt vastgesteld.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2