terug naar actueel

Bijeenkomst regioplan 27 september 2023

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het akkoord Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO). Deze akkoorden onderstrepen het belang en noodzaak van samenwerking tussen (zorg)organisaties vanuit verschillende domeinen bij het vormgeven van passende zorg en ondersteuning.

22 augustus ’23

We hebben via het regiobeeld in kaart gebracht wat de uitdagingen zijn in de regio. Deze uitdagingen worden de komende maanden verwerkt in het regioplan voor Twente. We hebben jou daarbij nodig, want het regioplan Twente is van en voor iedereen!

Samen aan de slag

Bestaande agenda’s en samenwerkingsverbanden in Twente vormen de basis voor het regioplan. Op woensdag 27 september 2023 organiseren Twentse Koers en Twente Beter een interactieve bijeenkomst waarin we jou meenemen in de achtergrond en het proces van het regioplan. Maar we willen vooral samen met jou aan de slag! We voeren graag het gesprek om input op te halen over de verschillende onderdelen die terugkomen in het regioplan.

We vinden het fijn als je erbij bent, want alleen samen kunnen we de zorg en ondersteuning in Twente beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar houden. Iedereen is welkom. Voel je dan ook vrij om deze websitepagina door te sturen, bijvoorbeeld naar cliëntraden, adviesraden, welzijnsorganisaties, etc.

Acute zorg

In Twente werken we naast het regioplan ook aan het zogenoemde ROAZ-plan. De afkorting staat voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen. Het verschil tussen de twee plannen is dat het ROAZ-plan specifiek gaat over de acute zorg. Bovendien gaat het ROAZ-plan niet alleen over Twente, maar ook over de Oost-Achterhoek. In het ROAZ-plan spreken regionale (zorg)partijen af hoe ze samen de belangrijkste uitdagingen in de acute zorg gaan aanpakken. Tijdens de bijeenkomst vertelt Acute Zorg Euregio je hier meer over.

Ben jij er ook bij?

Datum: 27 september 2023

Tijd: Inloop vanaf 14.30 uur, start van 15.00 tot 18.00 uur

Locatie: Van der Valk in Hengelo – Bornsestraat 400 in Hengelo

Meld je aan via dit aanmeldformulier.

Regiobeeld Twente

Samen willen we komen tot een betere gezondheid en kwaliteit van leven voor iedereen. Het in kaart brengen van de feitelijke en verwachte situatie in de regio, met bijbehorende uitdagingen, helpt daarbij. Daarom is ook in Twente een regiobeeld opgesteld. Het regiobeeld dient als basis en uitgangspunt voor het ontwikkelen van het regioplan. Lees meer over het regiobeeld Twente.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3