terug naar actueel

De juiste zorg op de juiste plek

De zorg moet zich voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef. Er is een nieuwe manier van denken en werken nodig. Hier is de Juiste Zorg op de Juiste Plek ontstaan: een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken. De Twentse Koers is één van de leerregio’s van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Zij schreven een verhaal en maakten een video over onze aanpak.

12 september ’22

Ruim 90% van de Twentenaren doet jaarlijks een beroep op een of meer vormen van zorg. Het programma Twentse Koers wil daar verandering in brengen. Meer dan 300 partners werken samen toe naar meer gezondheid en welzijn voor alle Twentenaren. Partijen uit meerdere domeinen werken hierbij samen: van huisartsen en andere zorgaanbieders tot welzijnsstichtingen, inwonersinitiatieven en schuldhulporganisaties.

Huidige zorgvraag niet houdbaar

Het grote aantal zorggebruikers in de regio is op termijn niet meer houdbaar. Twentse Koers ziet de urgentie om de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken. Samen zorgen ze ervoor dat iedere inwoner straks de juiste zorg ontvangt op het moment dat dat nodig is. Dit doen zij aan de hand van vijf themalijnen en 22 lopende projecten. Binnen de activiteiten ligt de nadruk op (positieve) gezondheid en preventie. De juiste zorg op de juiste plek is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Een duidelijke structuur als basis

Binnen het programma wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaren en partners. De 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente en provincie Overijssel zijn de eigenaren. Zij beheren de agenda, zorgen voor de financiële dekking en zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming en organisatie van de thema’s en lopende projecten.

De partners, zoals huisartsen en zorgaanbieders, richten zich op de inhoud en uitvoering van thema’s en bijbehorende projecten. De partners staan in nauw contact met de inwoners en sluiten aan bij projecten of thema’s die voor hen relevant zijn.

Eerst doen, dan afspraken maken

Het succes van de projecten van Twentse Koers komt mede voort uit een werkwijze van eerst doen, later zorgen voor aanvullende (financiële) afspraken, structuren en formaliteiten. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de uitrol van de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). Waar ongeveer 1200 inwoners uit de schulden zijn geholpen.

De werkwijze zorgt voor enthousiasme en vertrouwen onder deelnemende partijen. Moeilijke discussies over geld worden sowieso al voorkomen doordat iedere eigenaar een bijdrage in natura levert. Als partijen extra inzet leveren, worden deze activiteiten gefinancierd uit o.a. subsidies. Zo zorgt het samenwerkingsverband voor een gelijkwaardige verdeling en waardering.

Starten vanuit bestaande initiatieven

Het programma ontwikkelt bewust geen nieuwe werkwijzen, taken of voorzieningen. Liever richten zij hun energie op het versterken van bestaande initiatieven. Borging van reguliere werkwijzen en taken staan daarbij voorop. Zo werken ze aan duurzame en gedragen veranderingen in de regio.

Inwoners en professionals positief

Dankzij het onderling vertrouwen en de focus op ‘samen doen’ heeft Twentse Koers al duizenden inwoners kunnen helpen en daarmee onnodige zorg kunnen voorkomen. Inwoners spreken hun dankbaarheid regelmatig uit richting partners. Ook professionals zijn tevreden met de kortere lijnen in het netwerk.

Kijk ook op dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3