Twentse Koers

Domein overstijgende regionale samenwerking

In april 2023 is de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld door alle 17 eigenaren (in de colleges/besturen) van de Twentse Koers. Dit betekent dat we onze (financiële) afspraken formeel hebben geborgd vanuit de vastgestelde visie, uitgangspunten, mandaten en overlegstructuren. We zijn trots dat we onze governance als eerste regio in Nederland formeel hebben vastgelegd en deze stap samen hebben kunnen zetten. Afspraken zijn vastgelegd in een framework en samenwerkingsovereenkomst.

 

Niet gevonden
wat je zocht?

Probeer het met een nieuwe zoekopdracht.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2