Samenwerken in de Wijk

Evaluatie pilot en aanbevelingen

In het project ‘Samenwerken in de wijk’ stimuleren we de verbetering van de samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein. Ook besteden we veel aandacht aan het bevorderen van de samenwerking tussen de formele en de informele zorg. We verbeteren de lokale ketensamenwerking en streven naar meer focus op preventie, screening, vroeg signalering, inzet van zorgtechnologie, een efficiënt en passend indicatieproces en eigen regie van de inwoner.

In de 2e helft van 2020 is in drie regio’s (Enschede, Denekamp en Putten) gezocht naar oplossingen om de samenwerking tussen het medisch domein, het zorg domein en het sociaal domein te verbeteren. Hiervoor is gebruik gemaakt van de methodiek ‘Design Thinking’ vanuit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) Wijkverpleging. Het traject sluit aan bij de themalijn ouderen van Twentse Koers (juiste zorg op de juiste plek voor inwoners van Twente). In de handreiking vind je de genomen stappen rondom de verbetering van de netwerksamenwerking. Wat werkt? Wat werkt niet?

Lees je liever de samenvatting? Dat kan ook!

Niet gevonden
wat je zocht?

Probeer het met een nieuwe zoekopdracht.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2