terug naar actueel

Pilot logeerzorg van start in Twente

De druk op de mantelzorg neemt toe. Even op adem kunnen komen is belangrijk om het zorgen voor een naaste vol te houden. Daarom zijn we vanaf 1 februari gestart met een pilot logeerzorg. Twente is uniek in het samen organiseren van planbare logeerzorg door Menzis en alle 14 Twentse gemeenten. ‘’We zijn er trots op dat we met elkaar planbare logeerbedden in Twente beschikbaar hebben”, Loes Heerts (themaleider ouderen).

1 februari ’24

Logeerzorg als vorm van overstijgende respijtzorg

Met het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en de toename in het aandeel ouderen, neemt de druk op mantelzorgers toe. Deze druk blijft zowel landelijk als in onze regio fors toenemen. In Twente wordt er vanuit veel verschillende organisaties, mantelzorgondersteuning en respijtzorg (vervangende mantelzorg) georganiseerd. Een vorm van respijtzorg is logeerzorg. Hierbij wordt de mantelzorger ontlast doordat de zorgvrager tijdelijk kan ‘logeren’ bij een zorgaanbieder. Helaas is hiervoor zelden een bed beschikbaar, waardoor het nu moeilijk is om deze vorm van respijtzorg in te zetten. Om dit wel mogelijk te maken, starten we in Twente met een pilot logeerzorg, zodat er planbare logeerbedden beschikbaar zijn.

Voordelen planbare logeerzorg

Het organiseren van planbare logeerzorg heeft veel voordelen. De logeerzorg maakt het mogelijk dat de mantelzorgers ontlast worden. De mantelzorger kan hierdoor met een gerust hart opladen, met vakantie gaan of tijd vrijmaken voor bijvoorbeeld een operatie. Het bed kan namelijk van tevoren worden gereserveerd. Het aanbieden van deze ondersteuning brengt in het kader van preventie ook voordelen. Zo wordt het risico op overbelasting bij de mantelzorger verminderd en kunnen zij de zorg voor hun naaste langer volhouden. Voor de persoon die zorg nodig heeft, betekent dit dat hij/zij langer thuis kan blijven wonen. Ook wordt er deskundige zorg geboden tijdens de periode dat de mantelzorg niet beschikbaar is.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Jannie*, een 78-jarige vrouw uit Twente, heeft de afgelopen zes jaar de zorg op zich genomen voor haar 80-jarige man, Piet, die dementie heeft. Ze heeft onafgebroken 24 uur per dag voor haar man gezorgd, iets wat voor haar vanzelfsprekend is geworden. Dit betekent echter niet dat deze zorgtaak af en toe niet zwaar en intensief is, zowel fysiek als emotioneel.

In 2024 staat er een knieoperatie gepland voor Jannie, wat betekent dat ze tijdelijk niet in staat is om voor Piet te zorgen zoals ze dat gewend is. Dit creëert een uitdaging, aangezien Piet de klok rond zorg nodig heeft. Gelukkig is er een oplossing in de vorm van logeerzorg, die sinds 1 februari beschikbaar is gesteld. Logeerzorg houdt in dat Piet tijdelijk in een woonzorgcentrum kan verblijven, waar hij met liefde en toewijding wordt verzorgd in de tijd dat Jannie deze zorg niet kan leveren.

Dankzij logeerzorg in Twente kan Jannie de mantelzorg tijdelijk overdragen en haar operatie ondergaan. Wanneer Jannie volledig hersteld is van haar operatie, kan ze weer thuis bij Piet zijn en voor hem zorgen zoals voorheen. Voor Jannie vormt logeerzorg een welkome ondersteuning, waardoor ze de mantelzorg langer kan volhouden en zij en haar man langer samen thuis kunnen blijven wonen.

*Het verhaal van Jannie en Piet is een voorbeeld.

Twentse aanpak is uniek

Het belang van logeerzorg wordt in Twente gezien en daarom zijn zorgaanbieders, Menzis en de Twentse gemeenten een domein overstijgende samenwerking aangegaan. Per februari 2024 start de pilot logeerzorg. Dit houdt in dat er Twente breed bedden beschikbaar zijn, waarbij drempels tussen de verschillende zorgwetten worden weggenomen. Dit betekent dat er gebruik kan worden gemaakt van alle logeerbedden in Twente. Op deze manier kunnen we de beschikbare bedden in Twente zo efficiënt mogelijk bezetten. Doordat de bedden verspreid zijn over heel Twente, kan de inwoner gebruik maken van het meest passende en beschikbare bed. De pilot draagt bij aan het inzicht krijgen in de behoefte aan logeerzorg en bevordert de samenwerking tussen de gemeenten, Menzis en zorgaanbieders. Met de toekomstige uitdagingen op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen en wonen met zorg is dit zeer wenselijk. Aljan Ottema (Regiomanager zorg Menzis) is trots op deze unieke pilot: “Mooi dat we dit samen hebben kunnen realiseren met de 14 Twentse gemeenten, Menzis en de betrokken zorgorganisaties.”

Het vervolg

In eerste instantie draait de pilot één jaar. Loes Heerts: ‘’We blijven alle ontwikkelingen monitoren en nauw volgen gedurende de hele periode van de pilot. Om daarna logeerzorg in Twente structureel in te richten.’’ Wil je meer weten over dit project? Bekijk onze projectpagina.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3