terug naar projecten

Respijtzorg

Samen zetten we ons in om logeerzorg (als vorm van respijtzorg) in Twente planbaar en beschikbaar te maken voor iedere inwoner die dit nodig heeft.

Logeerzorg verlicht mantelzorg

Ook in Twente groeit de druk op mantelzorg doordat de mogelijkheden voor zorgverlening afnemen. Om deze regionale druk te verminderen komt er een integrale aanpak voor geplande logeerzorg. Deze vorm van respijtzorg verlengt ook de periode waarin mantelzorgers volhouden en stelt opnames in verpleeghuizen uit.

Waarom we doen wat we doen

In Nederland blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis wonen. Zelfs als ze zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit bevordert de zelfstandigheid, de kwaliteit van leven en verlicht de druk op de zorginstellingen. Alleen legt deze maatregel een forse druk op de mantelzorg. Het project logeerzorg binnen de ouderenzorg richt zich op het aanpakken van deze zorguitdaging.

Dit willen we bereiken

Met planbare logeerzorg de regionale druk op mantelzorgers verminderen, de volhoudtijd vergroten en verpleeghuisopnames vertragen.

Onze aanpak: zo doen we het! 

In de pilotfase is er een tijdelijk verblijf met zeven logeerbedden verspreid over Twente voor mensen met behoefte aan zorgondersteuning. Alerta verzorgt de planning en coördinatie van deze logeerbedden waardoor mantelzorgers ontlast worden voor een mantelzorgvrije vakantie, weekend of de periode na een operatie. In onze kennisbank zijn een aantal documenten opgenomen ter ondersteuning voor het aanvragen van logeerzorg.

Kennispunt Twente monitort en evalueert de pilot. Zo is er zicht op vraag en aanbod en het effect op de mantelzorger. Na een pilotfase willen we logeerzorg blijvend organiseren als een vast beleid.

 

Wil je meer weten over de themalijn ouderen? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

De organisatie van logeerzorg start als een pilotproject met een looptijd van één jaar.

2024

Q1 2024: start van de pilot in Twente.

2023

Overleg en voorbereiding met werkgroep (zorgaanbieders, gemeenten, Zorgkantoor Menzis en Twentse Koers).

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2