terug naar actueel

Twents onderzoek naar reablement

Reablement is een manier om samen met de oudere te werken aan herstel van leven en zelfredzaamheid. Het heeft als doel mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg.

22 februari ’22

Ook in Twente gaan zorgorganisaties en gemeenten aan de slag met reablement. Door een tekort aan huishoudelijke hulpen is er in diverse gemeenten sprake van wachtlijsten voor de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Verandering is dus noodzakelijk. Daarom is reablement begin 2022 op de gezamenlijke werkagenda van Twentse Koers geplaatst.

Twents onderzoek

In 2022 deed Anne de Groote, afstudeerder aan de opleiding toegepaste gerontologie (age-friendly design en innovation) onderzoek naar ‘gezond en zelfredzaam ouder worden’ voor de Twentse Koers: “Voor mijn onderzoek heb ik prachtige gesprekken gevoerd bij verschillende thuiswonende ouderen in Twente. Ook heb ik input opgehaald bij verschillende professionals, zoals huishoudelijke ondersteuners en verpleegkundigen/verzorgers. Mede dankzij hen heeft het onderzoek veel waardevolle resultaten opgehaald, van waaruit uiteindelijk een advies is opgesteld”, vertelt Anne. Het onderzoek en het advies zijn begin 2023 gepubliceerd in dit onderzoeksrapport.

Vervolg

Ook het komende half jaar blijft Anne verbonden aan de Twentse Koers. Dan gaat ze aan de slag met het ontwerpen van een product of dienst, passend bij het onderzoek en advies. Anne: “Door middel van design thinking en een designteam ga ik, in co-creatie met professionals, oudere inwoners en belanghebbenden, een product of dienst ontwikkelen. Binnen dit designteam kijken we naar de manier waarop welzijnsorganisaties de oudere inwoners kunnen aanzetten tot proactief bezig zijn met hun toekomst in relatie tot gezondheid. Uiteindelijk zal er samen met het designteam een product of dienst ontwikkeld worden, die de welzijnsorganisaties kunnen toepassen binnen hun organisatie. Ik heb er heel veel zin in om samen met de doelgroep en betrokken professionals aan de slag te gaan.”

Op de hoogte blijven? Houd de projectpagina reablement in de gaten of volg ons op LinkedIn.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2