terug naar projecten

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Samen werken we aan het verbeteren van de zichtbaarheid en bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). 

Intensievere samenwerking tussen inwoner en cliëntondersteuner

In het project ‘onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)’ streven we naar een betere positionering van onafhankelijke cliëntondersteuning voor  (complexe) GGZ-cliënten. Een (onafhankelijk) cliëntondersteuner kan naast de inwoner gaan staan en kijken wat de diegene nodig heeft. Door de OCO eerder in te zetten begeleiden we de inwoner van Twente vanaf het begin naar passende zorg en voorkomen we dat situaties verder escaleren.  

Dit project is een vervolg op de projecten Integrale cliëntondersteuning in Twente (opgestart in 2019) en Regionale doorzettingsmacht en cliëntondersteuning (opgestart in 2022).

Waarom we doen wat we doen  

We zien dat binnen de doelgroep (complexe) GGZ-cliënten, weinig tot niet gebruik gemaakt wordt van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Terwijl juist deze kwetsbare doelgroep hier veel belang bij kan hebben. Door deze ondersteuning breed in de maatschappij en laagdrempelig aan te bieden, is de verwachting dat het stressniveau daalt en de mentale weerbaarheid en het welbevinden van de inwoner stijgen.  

Dit willen we bereiken 

Door de mogelijkheid om OCO in te zetten binnen de GGZ meer bekendheid te geven zorgen we voor een goede begeleiding van de Twentse inwoner bij zijn zoektocht naar de passende zorg. Daarmee voorkomen we ook escalerende situaties. 

Onze aanpak: zo doen we het! 

Om dit te bereiken gaan we aan de slag met concrete plannen om de zichtbaarheid en bekendheid van de OCO binnen de GGZ te vergroten. Hiervoor gaan we met de OCO organisaties in gesprek, zodat we dit in Twente goed kunnen regelen. Ook bekijken we de inzet van de specialistische OCO samen met de OCO organisaties. De OCO moet om kunnen gaan met complexe psychosociale problemen. Daarnaast moeten de GGZ-hulpverleners goed op de hoogte zijn van het feit dat hun cliënten een OCO kunnen inschakelen.  

Het is van belang dat de OCO beschikbaar is en domein overstijgend kijkt en werkt. We willen deze advies- en ondersteuningsfunctie steeds beter vervullen, waarbij we extra aandacht hebben voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de onafhankelijke cliëntondersteuners.  

 

Wil je meer weten over de themalijn mentale gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

2023

  • Het project RDM werd op papier ingericht. Gesprekken werden gevoerd over de inrichting van de OCO binnen de GGZ.  

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2