terug naar projecten

Mentale gezondheid jongeren

We willen normaliseren dat ‘even niet lekker in je vel zitten’ bij het leven hoort.

Toename in risicogroep voor psychosociale problemen

De mentale gezondheid van jongeren tussen de 12 en 16 jaar en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar staat onder druk. Daarom focussen we ons in dit project op het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen.

Dit doen we door het vergroten van kennis en vaardigheden van zowel jongeren, jongvolwassenen en professionals. Daarnaast zetten we in op het in kaart brengen van bestaande interventies en het versterken van laagdrempelige en passende ondersteuning.

Waarom we doen wat we doen

Het regiobeeld (Twentse Koers, 2023) en de meest recente GGD monitor (Jeugd 2023) geven de noodzaak weer om ons in Twente te richten op jongeren tussen de 12 en 16 jaar en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar. Deze groepen scoren slechter op allerlei aspecten van mentale gezondheid, dan andere leeftijdsgroepen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Dit willen we bereiken

In Twente willen we het welbevinden van de Twentse jongeren en jongvolwassenen (12-25 jaar) verbeteren en ze weerbaarder maken tegen invloeden van buitenaf en leren hoe ze beter met tegenslagen om kunnen gaan.

Onze aanpak: zo doen we het!

De focus ligt op bewustwording over mentale gezondheid. We willen het gesprek erover normaliseren. Daarnaast zetten we in op preventie, in samenwerking met GGD Twente, welzijn en schoolmaatschappelijk werk, zodat we jongeren in Twente weerbaar en veerkrachtig zijn en blijven.

In de komende periode gaan we bestaande interventies bundelen en evalueren. Zo ontstaat er meer bekendheid over welke interventies werken. Ook gaan we met elkaar een strategie bepalen voor de komende jaren. Hierin beschrijven we hoe we deze kennis het beste kunnen inzetten om de mentale gezondheid te verbeteren. De kennis hierover gaan we daarna op regionaal niveau beschikbaar maken.

Wil je meer weten over de themalijn mentale gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Q1 – We brengen de (lokale) initiatieven op het gebied van mentale gezondheid in kaart. De focus ligt op het aanbod voor jongeren en jongvolwassen die mentale klachten ondervinden.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2