terug naar projecten

Participatie naar vermogen

Samen koersen we op het verminderen van psychische kwetsbaarheid door participatie in de arbeidsmarkt. 

Psychische ontwikkelmogelijkheden

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met mentale klachten. Velen van hen hebben geen betaald werk. Financieel zijn ze afhankelijk van een uitkering van het UWV of de gemeente. Participatie in de samenleving zorgt voor structuur, voor sociale contacten en draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde. De mate van ondersteuning is afhankelijk van de individuele behoeften en capaciteiten. Maatwerk is nodig om succes op de werkplek te bevorderen.

Waarom we doen wat we doen

Bijna 60% van de GGZ-kosten wordt veroorzaakt door mensen met een uitkering. De GGZ-kosten per uitkeringsgerechtigde zijn daarmee ongeveer 9 keer hoger dan voor werkenden. Er is dus een grote samenhang tussen de GGZ-kosten en mensen die niet participeren in de arbeidsmarkt. Veel mensen die niet participeren in de arbeidsmarkt en mentale klachten ervaren willen graag aan het werk. Maar het vinden van een geschikte baan kost tijd en begeleiding. Uit onderzoek blijkt dat zinvolle participatie in de samenleving, door bijvoorbeeld werk, of duurzaam intensief vrijwilligerswerk, bijdraagt aan het verminderen van mentale klachten.

Dit willen we bereiken

Door in te zetten op herstelmogelijkheden, zoals participatie in de arbeidsmarkt, verminderen we psychische kwetsbaarheid bij inwoners. 

Onze aanpak: zo doen we het!

Binnen het lopende project ‘Werk als beste Zorg’ worden GGZ-cliënten in Twente, die kunnen en willen werken, naar betaald werk begeleid. Dit doen we door de gezamenlijke inzet van GGZ-instellingen Mediant en Dimence en Werkplein Twente, waarin de 14 Twentse gemeenten en het UWV vertegenwoordigd zijn. 

Naast de voortzetting van het bestaande project, willen we nieuwe soortgelijke initiatieven ondersteunen en hiermee een steeds bredere doelgroep zinvol laten participeren in de samenleving. Dit gaan we doen door een verbreding van de doelgroep en verkenning van meer mogelijkheden rondom vrijwilligerswerk.  

 

Wil je meer weten over de themalijn mentale gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

2021

  • Ruim 100 kandidaten startte met een begeleidingstraject.

2020

  • Samenwerking werd doorvertaald naar de methodiek ‘Werk als beste Zorg’. Vanaf dit moment werden begeleidingstrajecten opgestart. 

2018

  • Samenwerking gestart tussen gemeenten, UWV, Mediant en Dimence. 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3