terug naar actueel

Twentse gemeente- en wijkscan GGZ: inzicht in data

Hoe gaat het met het psychisch welbevinden van de Twentenaren? Hoe staat het er in Twente voor met het zorggebruik GGZ? En van welke vorm van ondersteuning wordt het meest gebruik gemaakt? Antwoorden op deze vragen staan in de gemeente- en wijkscan GGZ. Hiermee kunnen gemeenten, welzijnspartners, huisartspraktijken en zorgaanbieders aan de slag met een gerichte aanpak voor de psychisch kwetsbaren in Twente.

15 maart ’23

Gedeeld Regiobeeld

In Twente is veel data beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle data vanuit de gemeenten (o.a. Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen), de zorgverzekeraar (o.a. zorgverzekeringswet en Wlz) en vanuit de GGD (gezondheid en epidemiologische gegevens). In het project Gedeeld Regiobeeld brengen we de data uit verschillende domeinen samen, waardoor we een compleet beeld van de gezondheid van onze inwoners en de zorgconsumptie in Twente krijgen. Dat maakt dat we samen beter kunnen inspelen op de behoeftes, gezondheid en zorgvraag van de Twentse inwoners en het aanbod nóg beter kunnen afstemmen op dat wat nodig is voor Twente.

Psychisch kwetsbaren

Eén van de thema’s binnen de Twentse Koers is ondersteuning van psychisch kwetsbaren. Vanuit deze themalijn bestaat de behoefte om een vollediger beeld te krijgen van het beeld in een specifieke wijk of gemeente. In dit project zijn cijfers uit verschillende bronnen bij elkaar gebracht, waardoor gemeenten en andere partners van de Twentse Koers inzicht krijgen in het psychisch welbevinden van inwoners en het zorggebruik binnen de GGZ. De scan bevat informatie op gemeente- en wijkniveau. Er is gekozen voor een scan op gemeente- en wijkniveau, omdat professionals die hulp bieden aan psychisch kwetsbaren met name samenwerken in wijken.

Samenwerking bevorderen

De bundeling van cijfers in de gemeente- en wijkscan dient als uitgangspunt voor het gesprek over hoe de zorg en ondersteuning aan psychisch kwetsbaren in een wijk het beste vorm kan krijgen, met als doel de samenwerking te bevorderen tussen de verschillende partijen in Twente die zich bezighouden met psychisch kwetsbaren.

Yvette Haaker – Loves van Mediant (organisatie voor geestelijke gezondheidszorg) is een van de betrokkenen bij dit project. Zij geeft aan dat je met behulp van de wijkscan heel gemakkelijk kunt zien op welk gebied samenwerking nodig is met andere partijen: “Je kunt hierbij denken aan onderwerpen zoals eenzaamheid, schulden en ggz problematiek. Om het ene probleem aan te pakken is inzicht nodig in de onderdelen die bijdragen aan het probleem, zodat zowel het sociaal domein en de GGZ in actie kunnen komen. Deze scan geeft dit inzicht op regio, gemeente en wijkniveau. Kijk wat er nodig is en ga in gesprek over hoe we dit kunnen ondersteunen met de juiste hulp.”

Hoe gebruik je de scan?

Er zijn meerdere manieren om de scan te gebruiken. Hieronder worden twee verschillende opties toegelicht:

  1. Wie de gemeente- en wijkscan opent en naar het wijkoverzicht navigeert, krijgt een kaart te zien met alle wijken in Twente. Zorgpartners kunnen op de kaart de wijk aanklikken waarin ze werkzaam zijn. Vervolgens krijgt de gebruiker de beschikbare informatie op het gebied van GGZ en relevante contextkenmerken voor de eigen wijk in beeld. Ook worden hier de gemiddelde cijfers van de betreffende gemeente, in vergelijking met de gemiddelde cijfers van de regio Twente of heel Nederland weergegeven;
  2. Een andere manier om de gemeente- en wijkscan te gebruiken is door een bepaalde indicator te kiezen, bijvoorbeeld eenzaamheid. Op de kaart kleuren vervolgens wijken in de steden donkerder waar de eenzaamheid het grootst is. Hierdoor zie je als gebruiker in welke wijk welke thema’s spelen en kan de scan helpen om richting te geven met welk thema je het beste aan de slag kan gaan.

Wil je meer weten?

Later dit jaar evalueert de gebruikersgroep (waar GGZ professionals en gemeenten aan deelnemen) het dashboard.

Heb je vragen over de data, of wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Willemijn Klein Swormink (onderzoeker bij Kennispunt) of Lizette Keijzer (themaleider psychisch kwetsbaren) via info@twentsekoers.nl

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2