terug naar home

Gedeeld beeld van de regio

In Twente is veel data beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle data vanuit de gemeenten (o.a. Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen), de zorgverzekeraar (o.a. zorgverzekeringswet en Wlz) en vanuit de GGD (gezondheid en epidemiologische gegevens). In dit project werken we aan een unieke datakoppeling, waardoor we een compleet beeld van de gezondheid van onze inwoners en de brede zorgconsumptie in heel Twente krijgen.

Sinds 2021 werken GGD Twente, Kennispunt Twente, de 14 Twentse gemeenten, Menzis en Vektis samen aan een unieke datakoppeling. Hierdoor hebben we een compleet beeld van de gezondheid van onze inwoners en de zorgconsumptie in heel Twente. Dit maakt dat we samen beter kunnen inspelen op de behoeftes, gezondheid en zorgvraag van de inwoners en ons aanbod nóg beter kunnen afstemmen op wat de Twentse inwoners nodig hebben.

Lees meer…

In de eerste fase van het project hebben we ons gericht op de doelgroep Twentse ouderen. De uitkomsten zijn gebundeld in factsheets op regionaal en
gemeentelijk niveau. De uitwerking voor andere doelgroepen, zoals jeugd en de GGZ, volgen gauw. Bekijk de factsheets hier of lees het nieuwsbericht.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3