terug naar actueel

Uit de schulden met Menzis en Zilveren Kruis

In Nederland is een grote groep mensen met schulden bij zorgverzekeraar en in de wanbetalingsregeling (inwoners die minimaal 6 maand schulden hebben bij zorgverzekeraar) zitten. Wanneer mensen in deze landelijke regeling zitten kunnen zij niet overstappen, zijn ze niet aanvullend verzekerd, betalen zij een boete en is er niets geregeld voor eigen risico. Kortom: voor veel mensen een neerwaartse spiraal, waar ze niet zonder hulp uitkomen.

9 juni ’22

In Twente, maar ook in andere delen van het land, werken we al meerdere jaren aan de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). Zoals de titel van het project het misschien al zegt, geldt dit alleen voor bijstandsgerechtigde inwoners en kun je een regio/gemeente deze regeling alleen uitvoeren met de zorgverzekeraar met wie je ook de gemeentepolis aanbiedt. In Twente is dit zorgverzekeraar Menzis. Voor meer informatie over de regeling vanuit de Twentse Koers met Menzis en het succes daarvan, kun je dit artikel lezen.

Menzis en het Zilveren Kruis

Vanuit de Twentse Koers willen we graag meer inwoners met schulden in beeld krijgen, hen goed verzekerd laten zijn en vooral: hen uit de schulden helpen. In Twente is Menzis de grootste zorgverzekeraar en heeft dus relatief de meeste verzekerde Twentse inwoners. De Twentse gemeenten werken veel en succesvol samen met Menzis, waaronder bij het aanbieden van de gemeentepolis (relatief goedkope verzekering voor mensen met lage inkomens en een hoge zorgvraag). Na Menzis is Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar in onze regio. We zijn met beide zorgverzekeraars in gesprek gegaan om te onderzoeken hoe wij samen meer inwoners uit de schulden kunnen helpen.

Regeling

In 2020 volgde een intensief, maar goed traject waarbij we een gezamenlijke regeling hebben uitgewerkt om inwoners in Twente te helpen. In deze regeling helpen we bijstandsgerechtigde inwoners uit de schulden bij Zilveren Kruis en zorgen we dat deze inwoners weer goed en aanvullend verzekerd zijn bij Menzis middels de gemeentepolis. Het aflossingsbedrag, de kosten voor de nieuwe zorgverzekering en een vast bedrag voor het eigen risico worden ingehouden op de bijstandsuitkering, waardoor de inwoner wordt ontzorgd. Daarnaast is de inwoner weer in beeld bij de gemeente, waardoor de gemeente actief op huisbezoek kan en waar nodig hulp biedt bij andere problematiek.

Zelf aan de slag in jouw gemeente of regio?

Wil je aan de slag met een soortgelijke regeling in jouw gemeente of regio? Wij delen de door ons opgestelde documenten, zoals de samenwerkingsovereenkomst, de brief aan de inwoners en de uitwerking van de regeling zelf. Daarnaast hebben we een aantal tips en aandachtspunten voor je op een rijtje gezet:

  • Denk aan de juridische check van het convenant en de onderlinge afstemming over het aantal deelnemers en bedragen;
  • Vraag de achterstandslijst bij de zorgverzekeraar meerdere keren op: in het voorjaar (voor het bepalen van de omvang van het mogelijk aantal deelnemers in de gemeente) en vlak voordat de inwoners benaderd worden (om de definitieve deelnemers vast te stellen om te gaan benaderen);
  • Leg de criteria voor deelname van inwoners duidelijk vast en houd rekening met het belang van duurzame uitstroom;
  • Neemt een inwoner deel aan de regeling? Neem de afmelding bij het CAK (Centraal Administratiekantoor) op tijd mee, zodat de zorgverzekeraars en de gemeente alle tijd heeft om het te verwerken. Let hierbij ook op dat deelnemers niet een maand onverzekerd zijn of dubbele premie betalen. Dit vraagt om goede gegevensuitwisseling van alle partijen;
  • Let op dat deze regeling nog niet standaard onder de gemeentepolis valt en dat er dus een aanvullende overeenkomst moet worden gesloten met de zorgverzekeraar voor deelname van deze inwoners aan de gemeentepolis.

Meer weten?

Wil je meer weten of sparren? Neem gerust contact met ons op.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3