Samen indiceren

Aan de slag: samen indiceren

‘Samen indiceren’ is één van de (sub)projecten die beschreven staan in het Regioplan. Binnen dit subproject worden lokaal afspraken gemaakt over de verschuiving van werkzaamheden met betrekking tot het indiceren in de Wmo. Het stellen van de indicatie begint al bij de wijkverpleegkundige of casemanager dementie en wordt in een vloeiende lijn voorgezet en afgerond door de Wmo-consulent. Deze manier van indiceren brengt vele voordelen met zich mee: de ketensamenwerking wordt versterkt, indiceren versnelt , onnodig en dubbel werk wordt voorkomen en we vertrouwen op de kennis en expertise van de professionals.

Bestanden samen indiceren

In de handreiking vind je meer over het project en de pilot die in 2020 is gestart in Enschede Zuid.

Lees je liever de samenvatting? Dat kan! De brochure geeft je kort alle informatie die je moet weten.

Daarnaast zijn er nog andere handige bestanden terug te vinden! Zoals:

  • Praatplaat: geeft wijkprofessionals meer inzicht over het samen indiceren en waar je op moet letten bij het stellen van indicaties.
  • Proces project: geeft inzicht over het tijdspad voor het inregelen en opzetten van het project ‘samen indiceren’.
  • Werkwijze: hier is het verschil te zien tussen hoe het proces verliep vóór het samen indiceren en hoe het nu verloopt. Vooral in de doorlooptijd van het proces is een groot verschil te bemerken.

Leuk om te weten!

Inmiddels zijn er 3 Twentse gemeenten geheel naar tevredenheid actief met Samen Indiceren en dat worden er dit jaar nog meer.

Niet gevonden
wat je zocht?

Probeer het met een nieuwe zoekopdracht.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2