terug naar projecten

Mentale gezondheids- en herstelcentra

Samen koersen we op een betere en snellere behandeling van mentale klachten. 

Steun voor inwoners met mentale klachten

De instroom, doorstroom en uitstroom in de (specialistische) GGZ loopt niet soepel. In veel gevallen hebben inwoners naast psychische problemen, ook ondersteuning nodig op andere domeinen. Samen met onze partners werken we daarom aan het opzetten van gezondheids- en herstelnetwerken. Dit zijn netwerken waarin ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, welzijnsorganisaties inwoners met mentale klachten laagdrempelig bijstaan.

Waarom we doen wat we doen

De samenwerking in de driehoek ‘sociaal domein – huisartsenzorg– GGZ’ verloopt niet optimaal. Huisartsen zijn lang verantwoordelijk voor mensen met een complexe GGZ-hulpvraag. Hierdoor moeten inwoners met mentale klachten vaak lang wachten op de juiste hulp. Het project mentale gezondheid- en herstelcentra richt zich op het aanpakken van deze zorguitdaging. 

Dit willen we bereiken

Door de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders, sociaal domein en zorgkantoor/zorgverzekeraar te verbeteren dragen we bij aan een betere en snellere behandeling van mentale klachten. 

Onze aanpak: zo doen we het!

De teams in de gezondheids- en herstelcentra werken in nauwe samenwerking met alle partijen die daar actief zijn. Samenwerking tussen alle partijen in het integraal team is noodzakelijk omdat de hulpvraag van de inwoner vaak over verschillende domeinen gaat. Dit draagt bij aan betere zorg op maat, waardoor de inwoner passender, laagdrempelig en sneller wordt geholpen.  

Het team start met het verkennen van de hulpvraag van de inwoner. Het uitgangspunt is dat de inwoner zoveel mogelijk zelf aan het herstel van zijn mentale gezondheid werkt, het liefst samen met zijn naasten. Professionele hulp wordt zoveel mogelijk laagdrempelig in het lokale team geboden. De hulpverlening is gericht op het herstel van de mentale gezondheid en duurt niet langer dan nodig. 

 

Wil je meer weten over de themalijn mentale gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

2023

  • De eerste verkennende gesprekken bij de Instapteams in Enschede vonden plaats. Daarnaast werden de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met partners in andere gemeenten. 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2