terug naar projecten

Doorstroom Wet langdurige zorg

Samen koersen we op een betere, soepele en tijdige doorstroom naar intensieve zorg aan inwoners die het op dat moment nodig hebben.

Twents netwerk versterkt de samenwerking rondom de doorstroom Wet Langdurige Zorg   

Met een domein overstijgend netwerk gaat Twente de strijd aan met de vertraging in de doorstroom Wet langdurige zorg (Wlz). Kennis delen over vraagstukken en knelpunten moet de professionals in Twente helpen om elkaar beter te vinden bij moeilijke casussen. De lijntjes worden korter, hierdoor helpen we het proces voor de inwoners te versnellen. Naast de uitdagingen over de groeiende zorgvraag, personeelstekort en regeringsplannen, zijn aanpassingen in de doorstroom nodig om daadwerkelijk intensieve zorg aan de inwoners te bieden.

Waarom we doen wat we doen 

De Wlz regelt de belangrijke stappen in het proces om intensieve zorg te bieden aan mensen op het moment dat zij het nodig hebben. In de praktijk ervaren inwoners problemen in de doorstroom vanuit de Wmo of de Zvw naar de Wlz. De aansluiting en samenwerking tussen de verschillende wet- en regelgeving en bijbehorende organisaties speelt daarbij een primaire rol. Het project richt zich niet alleen op de oudere inwoners van Twente, maar op alle leeftijdscategorieën en doelgroepen.  

Dit willen we bereiken 

Binnen Twente streven we naar een betere, soepele en tijdige doorstroom vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wlz  

Onze aanpak: zo doen we het! 

Met een netwerk van professionals werken we aan een soepelere en transparante doorstroom tussen de verschillende financieringsstromen. Dit netwerk zoekt elkaar op, kiest thema’s en deelt kennis over vraagstukken of knelpunten binnen de doorstroom Wlz. Twentse Koers, in samenwerking met Menzis, pakt deze met het netwerk op, jaagt ze aan en faciliteert de zorg. Samen zorgen we ervoor dat dit zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en voorkeuren van de inwoners.  

 

Wil je meer weten over de themalijn ouderen? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

De data voor de netwerkbijeenkomsten zijn ingepland. De onderwerpen zijn bepaald op basis van de interessepeiling uit 2023. De onderwerpen zijn: Wlz in combinatie met Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT), het versterken van het netwerk en de Wet zorg en dwang. 

2023

  • Interessepeiling onder deelnemers  
  • De structuur en leden van het netwerk werden vastgelegd.  
  • Drie keer per jaar was er een netwerkbijeenkomst om het netwerk te versterken en thema’s te bespreken. 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2