terug naar projecten

Samenwerken in de wijk

Wij koersen samen op het verbeteren van de samenwerking in de wijk om de kwetsbaarheid onder ouderen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Doel

Het verbeteren van de ketensamenwerking in de wijk, tussen bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleegkundigen, professionals van de gemeente en het voorliggende veld.

Over het project

Het verbeteren van de samenwerking tussen o.a. huisartsen, wijkverpleegkundigen, professionals van gemeenten en het voorliggende veld, is essentieel in het vroegtijdig signaleren en aanpakken van kwetsbaarheid onder ouderen. Met een betere samenwerking in de wijk, kunnen we de gezondheid van onze ouderen verhogen en bijvoorbeeld crisisopnames en onnodige (intensieve) zorg voorkomen. We verbeteren onze ketensamenwerking en streven naar meer focus op preventie, screening en vroegsignalering. We richten ons op verschillende aanpakken en gezamenlijke inzet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het breder uitrollen van het indiceren van Wmo ondersteuning door de wijkverpleegkundige (zoals ontwikkeld in Enschede Zuid), maar ook aan het traject Goede Zorg Dichtbij (in Noord-Oost Twente).

Voortgang en resultaten

  • We hebben een pilot gedraaid om de ketensamenwerking in de wijk te verbeteren en te onderzoeken wat hierbij wel en niet werkt. De geleerde lessen zijn verwerkt in deze handreiking. Een mooie basis om aan de slag te gaan met de verbreding en borging van dit project in Twente.
  • Door goede ketensamenwerking wordt problematiek eerder gesignaleerd, wordt eigen regie en deelname van de inwoner aan de samenleving gestimuleerd en is er één gezicht van de hulpverlening richting inwoner en mantelzorger. Het project heeft aangetoond dat indiceren van de Wmo door de wijkverpleegkundige werkt.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!