terug naar projecten

Samenwerken in de wijk

Wij koersen samen op het verbeteren van de samenwerking in de wijk om de kwetsbaarheid onder ouderen vroegtijdig te signaleren en een integrale afstemming van zorg en ondersteuning mogelijk te maken.

Doel

Vroegtijdig signalen van kwetsbaarheid onder ouderen en een integrale afstemming van zorg en ondersteuning mogelijk maken door het verbeteren van de ketensamenwerking in de wijk.

Over het project

Het verbeteren van de samenwerking tussen o.a. huisartsen, wijkverpleegkundigen, professionals van gemeenten en het voorliggende veld, is essentieel in het vroegtijdig signaleren en aanpakken van kwetsbaarheid onder ouderen. Met een betere samenwerking in de wijk, kunnen we de gezondheid en het welbevinden van ouderen verhogen en bijvoorbeeld crisisopnames en onnodige (intensieve) zorg voorkomen. We verbeteren onze ketensamenwerking en streven naar meer focus op preventie, screening, vroegsignalering en eigen regie van de inwoner.

In een pilot is het indiceren van Wmo ondersteuning door de wijkverpleegkundige onderzocht. De geleerde lessen zijn verwerkt in deze handreiking. Samen indiceren (Wmo en wijkverpleging) als onderdeel van samenwerken in de wijk maakt dat ouderen snel een passende Wmo indicatie kunnen ontvangen. Op dit moment wordt er al met deze werkwijze gewerkt in Oldenzaal en Enschede-Zuid en wordt het breder uitgerold in meerdere gemeenten in Twente. Het traject Goede Zorg Dichtbij (in Noord-Oost Twente) is eveneens een voorbeeld waarin wordt gewerkt aan het verbeteren van de ketensamenwerking in de wijk.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3