terug naar projecten

Samenwerken in de wijk

Een goede samenwerking in de wijk is essentieel in het vroegtijdig signaleren en aanpakken van kwetsbaarheid bij oudere inwoners. 

Samen voor een betere samenwerking in de wijk 

Door de toename van het aantal ouderen is het steeds belangrijker om situaties vroegtijdig te signaleren en te zorgen voor een effectieve aanpak. Met een verbeterde ketensamenwerking in de wijk kunnen we de gezondheid en welzijn van ouderen in Twente versterken. Daarnaast willen we crisisopnames en onnodige (intensieve) zorg voor de oudere inwoner verminderen. 

Waarom we doen wat we doen  

In Twente willen we de kwetsbaarheid van de ouderen in onze regio aanpakken en complexe zorg – en crisissituaties verminderen. Een effectieve samenwerking tussen formele en informele zorg, welzijn en gemeenten is daarom noodzakelijk. Daarnaast zorgt een krachtige organisatie van eerstelijnszorg voor een optimale inzet van beschikbare capaciteit, zonder verspilling van tijd, energie en geld. 

Dit willen we bereiken 

Een verbeterde ketensamenwerking. Daarmee versterken we de gezondheid en het welzijn van ouderen in Twente. We kunnen de inwoner eerder en beter helpen, dit zorgt voor rust en duidelijkheid.

Onze aanpak: zo doen we het! 

Binnen dit project stimuleren we de verbetering van de samenwerking tussen de oudere inwoner van Twente, de informele zorg, het medisch domein, het zorg domein en het sociaal domein.    

Samen indiceren 

In dit subproject draait alles om het maken van lokale afspraken over de verschuiving van werkzaamheden met betrekking tot het indiceren in de Wmo. Het stellen van de indicatie begint al bij de zorgprofessional en wordt in een vloeiende lijn voortgezet en afgerond door de Wmo-consulent. Door middel van de verschuiving binnen het indiceren, vergroten we de ketensamenwerking en krijgt de oudere inwoner sneller een passende Wmo-indicatie. Daarnaast worden de inwoner en eventuele mantelzorger minder belast. Dit komt doordat de eigen vertrouwde zorgverlener de indicatieaanvraag doet op basis van het bestaande dossier, zonder tussenkomst van een ‘onbekende’ Wmo-consulent. 

 

Wil je meer weten over de themalijn ouderen? Bekijk dan onze themapagina. 

Voortgang van het project

2024

Binnen heel Twente zijn we continu in verbinding met verschillende initiatieven rondom samenwerken in de wijk.  

2023

Vanuit het project Samenwerken in de Wijk is het subproject ‘Samen Indiceren’ binnen verschillende gemeentes opgestart.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2