terug naar projecten

Samenwerken in de wijk

Met wijksamenwerking ondersteunen we vroegtijdig de oudere inwoner bij het behouden of versterken van de zelfredzaamheid.  

Strijden voor minder kwetsbare ouderen 

Door de toename van het aantal ouderen is het steeds belangrijker om situaties vroegtijdig te signaleren en te zorgen voor een effectieve aanpak. Met een verbeterde ketensamenwerking in de wijk kunnen we de gezondheid en welzijn van ouderen in Twente versterken. We kunnen de inwoner eerder en beter helpen, dit zorgt voor rust en duidelijkheid.  

Waarom we doen wat we doen  

In Twente willen we de kwetsbaarheid van de ouderen in onze regio aanpakken en complexe zorg – en crisissituaties verminderen. Een effectieve samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, gemeentelijke professionals en het voorliggende veld is daarom noodzakelijk. Daarnaast zorgt een krachtige organisatie van eerstelijnszorg voor een optimale inzet van beschikbare capaciteit, zonder verspilling van tijd, energie en geld. (Akkoord IZA) 

Dit willen we bereiken 

Het versterken van de gezondheid en het welzijn van ouderen in Twente. Daarnaast willen we crisisopnames en onnodige (intensieve) zorg voor de oudere inwoner verminderen.  

Onze aanpak: zo doen we het! 

Binnen dit project stimuleren we de verbetering van de samenwerking tussen de oudere inwoner van Twente, de informele zorg, het medisch domein, het zorg domein en het sociaal domein. We werken aan een regionale visie waar meer focus op: 

  •  Preventie; 
  • Screening; 
  • Vroegsignalering; 
  • Inzet van zorgtechnologie;  
  • Een efficiënt en passend indicatieproces;  
  • Eigen regie van de inwoner centraal staan.  

 Ook zorgen we voor meer duidelijkheid zodat de oudere inwoner van Twente weet waar ze vragen kunnen stellen.  

 

Wil je meer weten over de themalijn ouderen? Bekijk dan onze themapagina. 

Voortgang van het project

2024

Binnen heel Twente zijn we continu in verbinding met verschillende initiatieven rondom samenwerken in de wijk.  

2023

Vanuit het project Samenwerken in de Wijk is het subproject ‘Samen Indiceren’ binnen verschillende gemeentes opgestart. Zie hiervoor het projectplan ‘Samen Indiceren’. 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

4