terug naar projecten

Wonen en zorg

Samen koersen we op het verruimen van het aantal woonvormen voor Twentse inwoners met een zorgvraag.

In Twente zien wij een steeds schrijnender tekort aan woningen. Dit geldt ook voor woningen voor inwoners met een zorgvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Wlz bedden, aanleunwoningen en aan begeleid of beschermde woonvormen voor psychisch kwetsbare personen. Dit vraagt een integrale aanpak en een samenwerking tussen o.a. gemeenten, zorgaanbieders en woningstichtingen. Het is een grootschalig probleem, waar een grootschalige aanpak op nodig is. Vanuit de Twentse Koers richten we ons in de eerste fase op de doelgroep ouderen.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!