terug naar projecten

Wonen en zorg

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen op een plek waar je je thuis voelt. Dat wil iedereen.

Slimmer wonen vergroot welzijn Twentse ouderen 

In Twente staat de groeiende woningnood ook ouderen in de weg. Door middel van een regionale woonzorgvisie wordt ervoor gezorgd dat het gebrek aan geschikte woningen wordt aangepakt en de toenemende druk op de eerstelijnszorg wordt verminderd. Met dit project zorgen we ervoor dat de verbinding tussen zorg en wonen wordt bevorderd. Waardoor de oudere bewoners van Twente zo lang mogelijk een zorgzaam en zelfstandig thuis hebben. De woonzorgvisie richt ook op andere kwetsbare groepen in de samenleving. 

Waarom we doen wat we doen 

Er zijn te weinig beschikbare woningen voor ouderen (met een zorgvraag) in Twente. Een ongelijke verdeling van woningvoorraad tussen gemeenten en een minder effectieve samenwerking bij de uitvoering van lokale opgaven spelen een grote rol. Ook geeft het langer thuis wonen extra druk op de sector zorg en welzijn. Door de vergrijzing, het tekort aan personeel in onder andere de zorg en de krappe woningmarkt is het essentieel om te zoeken naar actieve oplossingen met een concrete aanpak.  

Dit willen we bereiken 

In de toekomst kunnen ouderen van Twente zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen op een plek waar ze zich thuis voelen.  

Onze aanpak: zo doen we het!  

Een regionale woonzorgvisie geeft inzicht in de woonzorgopgave en behoeften van Twentse inwoners. Naast ouderen, richt de woonzorgvisie zich ook op andere kwetsbare groepen, zoals mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische kwetsbaarheid, studenten en statushouders.  

Binnen de woonzorgvisie is, naast het bouwen, veel aandacht voor het slim inrichten en clusteren van woningen. De inrichting van zorg daar omheen heeft hierbij een belangrijke plek. We richten ons daarom op het verbinden en versterken van de samenwerking tussen betrokken partijen rondom wonen én zorg.  Naast de regionale woonzorgvisie vanuit provincie Overijssel, ontwikkelen alle 14 gemeenten hun eigen lokale woonzorgvisie. Belangrijk bij dit project is dat alle betrokkenen samenwerken en efficiënt afstemmen over het uitvoeren van de plannen. 

 

Wil je meer weten over de themalijn ouderen? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

  • Provincie Overijssel werkt aan de regionale woonzorgvisie.  
  • De Twentse gemeenten werken aan hun eigen lokale woonzorgvisies. 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2