terug naar projecten

Wonen en zorg

Samen zorgen we voor de zorg en het welzijn van ouderen en bieden we een plek waar ze zich thuis voelen.   

Slimmer wonen vergroot welzijn Twentse ouderen 

In Twente staat de groeiende woningnood ook ouderen in de weg. Een regionale woonzorgvisie moet het gebrek aan geschikte woningen aanpakken en de toenemende druk op de eerstelijnszorg verminderen. Met dit project zorgen we ervoor dat de oudere bewoners van Twente zo lang mogelijk een zorgzaam en zelfstandig thuis hebben.  

Waarom we doen wat we doen 

Er zijn te weinig beschikbare woningen voor ouderen (met een zorgvraag) in Twente. Een ongelijke verdeling van woningvoorraad tussen gemeenten en een minder effectieve samenwerking bij de uitvoering van lokale opgaven spelen een grote rol. Ook geeft het langer thuis wonen extra druk op de eerstelijn (huisartsenzorg en wijkverpleging). Door de vergrijzing, het zorgpersoneelstekort en de krappe woningmarkt is het essentieel om te zoeken naar actieve oplossingen met een concrete aanpak.   

Dit willen we bereiken 

In de toekomst kunnen ouderen van Twente zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Hiermee neemt de druk op de eerstelijnszorgprofessionals ook af.  

Onze aanpak: zo doen we het!  

Een regionale woonzorgvisie geeft inzicht in de woonzorgopgave en behoeften van Twentse inwoners. Samen met kennisdeling door bedrijven over innovatieve technologische ontwikkelingen, ligt er een integrale aanpak om woningen slimmer en geclusterd in te richten.  

Naast de provincie Overijssel, ontwikkelen alle 14 gemeenten hun eigen lokale woonzorgvisie. Belangrijk bij dit project is dat alle betrokkenen samenwerken en efficiënt afstemmen over het uitvoeren van de plannen.  

 

Wil je meer weten over de themalijn ouderen? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

  • Provincie Overijssel werkt aan de regionale woonzorgvisie.  
  • De Twentse gemeenten werken aan hun eigen lokale woonzorgvisies. 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

4