Koers op gezondheid en goede zorg in Twente

Twentse Koers is een strategische samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente en provincie Overijssel. Lees meer.

Onze thema's

Jeugd

Schulden en armoede

Ouderen

Psychisch kwetsbaren

Preventie en Gezondheidsbevordering

Illustratie thema: Jeugd

Jeugd

In Twente hebben we een gezamenlijke ambitie om goede, beschikbare en betaalbare hulp voor (onder andere) de jeugd in Twente. Hoe we die komende jaren willen gaan realiseren, staat straks in de Regiovisie Jeugdhulp. Lees meer.

Illustratie thema: Schulden en armoede

Schulden en armoede

Ook in Twente zijn veel inwoners die in schulden en armoede leven. Ons streven is: heel Twente schuldenvrij. Hierbij zetten we in op het aanpakken van schulden en armoede en op vroegsignalering en het voorkomen hiervan. Vaak spelen ook andere problemen, waardoor dit thema vraagt om een brede, integrale aanpak. Lees meer.

Illustratie thema: Ouderen

Ouderen

De zorgvraag van ouderen gaat over domeinen heen. Er bestaan veel verschillende wetten, regels en organisaties waar zowel de ouderen als professionals mee te maken hebben. We streven dan ook naar een integrale ketenzorg voor ouderen. Lees meer.

Illustratie thema: Psychisch kwetsbaren

Psychisch kwetsbaren

De zorg voor psychisch kwetsbaren is volop in beweging en kent veel grensvlakken tussen het sociale en medische domein. We streven naar het verbeteren van de integrale ketenzorg rondom psychisch kwetsbaren met een goede verbinding tussen veiligheid en zorg. Lees meer.

Illustratie thema: Preventie en gezondheidsbevordering

Preventie en Gezondheidsbevordering

In Twente willen we de beweging in gang zetten naar de voorkant en daarmee ziekte en zorg voorkomen. Dit betekent dat we in Twente nóg meer focus willen aanbrengen op de onderwerpen preventie en gezondheidsbevordering. Lees meer.

Overstijgende projecten

Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Ook in Twente zijn veel gezinnen waar meerdere problematieken spelen. Hierbij zijn vaak vele verschillende hulpverleners betrokken en zien zowel de gezinnen als de hulpverleners vaak door de bomen het bos niet meer. Het vraagt maatwerkoplossingen om deze gezinnen echt te helpen en een doorbraak te forceren.

Lees meer
Sociaal economische gezondheidsverschillen en inclusie

Sociaal economische gezondheidsverschillen en inclusie

In Twente willen wij ons nog meer inzetten voor kansengelijkheid en bestaanszekerheid voor al onze inwoners.

Lees meer
Inkoop, kwaliteit en toezicht

Inkoop, kwaliteit en toezicht

Zowel vanuit de Wmo en Jeugdwet, als vanuit de Zorgverzekeringswet en Wlz, wordt een breed aanbod van zorg en ondersteuning ingekocht. Veelal bij dezelfde aanbieders. Inwoners maken regelmatig gelijktijdig dan wel aansluitend gebruik van verschillende vormen van zorg.

Lees meer
Gedeeld beeld in de regio

Gedeeld beeld van de regio

In Twente is veel data beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle data vanuit de gemeenten (o.a. Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen), de zorgverzekeraar (o.a. zorgverzekeringswet en Wlz) en vanuit de GGD (gezondheid en epidemiologische gegevens). In dit project werken we aan een unieke datakoppeling, waardoor we een compleet beeld van de gezondheid van onze inwoners en de brede zorgconsumptie in heel Twente krijgen.

Lees meer
Arbeidsmarkt in de zorg

Arbeidsmarkt in de zorg

In Twente zien wij toenemende arbeidsmarktproblematiek in het brede veld van zorg, ondersteuning en welzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huisartsen, verpleegkundigen, jeugdartsen en GGZ medewerkers.

Lees meer

We koersen samen

Samen koersen wij op een integraal, passend en houdbaar aanbod van zorg en ondersteuning in Twente. Daarmee vergroten we de gezondheid, de kwaliteit van leven en het welzijn van onze inwoners.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3