Samen koersen op gezondheid en passende zorg in Twente

We hebben een missie in Twente: zoveel mogelijk ziekte en zorg voorkomen door in te zetten op gezondheid, preventie en het vermogen van mensen om eigen regie te voeren. Twentse Koers maakt samen met Twentse gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, hulpverleners en (zorg)professionals afspraken over hoe we de zorguitdagingen en opgaven in Twente aanpakken. Bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid voor alle inwoners van Twente staan hierin centraal.

Bekijk hier aan welke thema’s wij werken.

Onze thema's

Jeugd

Bestaanszekerheid

Ouderen

Mentale gezondheid

Preventie en gezondheid

Illustratie thema: Jeugd

Jeugd

In Twente hebben we een gezamenlijke ambitie om goede, beschikbare en betaalbare hulp voor (onder andere) de jeugd in Twente. Hoe we die komende jaren willen gaan realiseren, staat straks in de Regiovisie Jeugdhulp. Lees meer.

Illustratie thema: Schulden en armoede

Bestaanszekerheid

Veel mensen in Nederland kampen met geldzorgen, schulden of leven rondom de armoedegrens. Het percentage inwoners dat moeite heeft om rond te komen van het huishoudinkomen moet omlaag. Dit doen we door ondersteuning te bieden. Lees hier meer over onze aanpak.

Illustratie thema: Ouderen

Ouderen

Het aandeel ouderen in Twente stijgt. Door deze toename ontstaan er tekorten binnen de zorg. De druk op in- en formele zorg moet omlaag. Hierom werken we aan vroeg signalering bij ouderen en het verstreken van zelf- en samenredzaamheden onder de ouderen. Lees hier meer over onze aanpak.

Illustratie thema: Psychisch kwetsbaren

Mentale gezondheid

In de afgelopen 10 jaar is het aantal angst- en stemmingsstoornissen toegenomen en daalt de mentale gezondheid onder inwoners. We moeten toewerken naar een betere, mentale gezondheid en het voorkomen van psychische klachten. Lees hier meer over onze aanpak met betrokken zorg- en welzijnspartners.

Illustratie thema: Preventie en gezondheidsbevordering

Preventie en gezondheid

Mensen leven langer en chronische ziekten nemen toe. Om de zorg beschikbaar en toegankelijk te houden, moeten we ziekte en zorg zoveel mogelijk voorkomen. We investeren in preventie en meer gezonde levensjaren van mensen. Lees hier meer over onze aanpak.

We koersen samen

Samen koersen wij op een integraal, passend en houdbaar aanbod van zorg en ondersteuning in Twente. Daarmee vergroten we de gezondheid, de kwaliteit van leven en het welzijn van onze inwoners.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2