terug naar projecten

Terugdringen instroom Wet langdurige zorg GGZ

Samen zorgen we voor een lagere instroom van mensen met een psychische aandoening in de Wlz. 

Aangepaste geestelijke zorgondersteuning

Met het project ‘terugdringen instroom Wlz GGZ’ gaan we voor een structurele daling van de instroom van mensen met een psychische aandoening in de Wlz. Dit doen we door de meest passende zorg en ondersteuning te bepalen voor personen met langdurige geestelijke gezondheidsproblemen die zich bevinden op het grensvlak van de Wlz en beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Waarom we doen wat we doen

In 2021 is de Wlz opengesteld voor mensen die vanwege een psychische stoornis een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurs zorg in de nabijheid. Dit heeft geresulteerd in een aanhoudende hoge instroom van mensen met een psychische stoornis in de Wlz. Met als gevolg dat de houdbaarheid van de zorg (zowel in personele inzet als financieel) onder druk komt te staan. 

Dit willen we bereiken

In het eerste kwartaal van 2024 willen we een afname van tenminste 20% van de instroom van mensen met een psychische aandoening in de Wlz. Op lange termijn doelstelling streven we naar een stabiele instroom van maximaal 100 cliënten per maand.  

Onze aanpak: zo doen we het! 

De Nederlandse koepelorganisaties Valente, de Nederlandse GGZ, MIND, ZN, VNG en VWS hebben de landelijke opdracht voor de regioaanpak in het voorjaar van 2023 vastgesteld. De landelijk afgesproken regioaanpak houdt in dat de betrokken partijen in de regio (zorgkantoor, gemeente, zorgaanbieders) met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop de langdurige zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische aandoening is georganiseerd. Vervolgens bekijken de betrokken partijen in de regio wat nodig is om de beweging te maken naar meer passende zorg en ondersteuning voor deze doelgroep.  

Binnen Twente zijn we gemotiveerd om te kijken naar wat beter kan. Het belangrijkste uitgangspunt voor ons blijft de best passende zorg voor de cliënt. De beweging naar passende zorg en ondersteuning zal moeten zorgen voor minder instroom van mensen met een psychische aandoening in de Wlz structureel. Vanuit daar nemen we vervolgstappen in het project. 

 

Wil je meer weten over de themalijn mentale gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

  • Er zijn nog geen gepubliceerde data beschikbaar.
  • Een regionaal vervolggesprek wordt binnenkort ingepland.  

2023

  • Eind 2023 kwam de werkgroep bijeen om het plan van aanpak voor 2024 vorm te geven.  
  • De eerste afspraak in de regio werd georganiseerd en de beelden vanuit de verschillende organisaties werden opgehaald.  

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

4