terug naar projecten

Aanpak middelengebruik

We willen een gezondere en bewuste leefstijl zonder overmatig drank, alcohol en middelengebruik.  

Ontmoedigen en verminderen middelengebruik

Middelengebruik begint meestal met experimenteren. Experimenteel gebruik kan overgaan in geregeld gebruik. Dit kan schadelijke gevolgen voor de gezondheid met zich meebrengen en zorgen voor een ongezonde of onveilige omgeving. Ook in Twente is middelengebruik een groot probleem. Met het project ‘Aanpak middelengebruik’ richten we ons op het ontmoedigen en verminderen van middelengebruik (alcohol, roken, drugs) in Twente.

Waarom we doen wat we doen

Alcoholgebruik in Twente is zorgwekkend. Ook onder jongeren is dit een groot probleem. Daarentegen is het aantal rokers in Twente afgenomen. Deze trend lijkt de komende periode te stabiliseren. Door de negatieve gevolgen van middelengebruik te verminderen, worden de kwaliteit van leven en het welzijn van de inwoners verbeterd. Ook creëren we daarmee een gezonde(re) en veilige(re) omgeving voor alle Twentenaren.

Dit willen we bereiken

Het bevorderen van een gezondere en meer bewuste leefstijl onder de inwoners van Twente door in te zetten op de omgeving, normbeïnvloeding en ontmoediging rondom middelengebruik.

Alcohol: Overmatig alcoholgebruik terugdringen tot het landelijk gemiddelde
Roken: Een daling van het aantal rokers (en vape gebruikers) en het voorzetten van de inzet voor een Rookvrije Generatie

Onze aanpak: zo doen we het!

Op Twentse scholen geven we aandacht aan de gevaren van alcohol, drugs en roken en worden spreekuren georganiseerd. Ook sluiten we aan bij verschillende landelijke initiatieven.

Alcohol
In Twente lijkt het ‘normaal’ te zijn om ‘vaak en veel’ te drinken. Vaak begint dat al op jonge leeftijd. In Twente zijn al verschillende initiatieven om het alcoholgebruik te verminderen en ontmoedigen. De komende periode onderzoeken we of het regionale netwerk veder uitgebreid kan worden en of er andere trajecten zijn die we kunnen inzetten.

Roken
Stoppen met roken is moeilijk. Daarom streven we in Twente naar een Rookvrije Generatie. Want iemand die niet start met roken, hoeft ook niet te stoppen. In Twente is er al veel gebeurd op dit thema. Aandachtspunten zijn nog de toeleiding naar hulp bij stoppen met roken en het bereiken van de kwetsbare groepen.

Drugs
Verschillende Twentse gemeenten geven aan dat ze een toename van drugsgebruik zien. Ze maken zich hier zorgen over. Regionaal gaan we onderzoeken of er voldoende draagvlak is om in te zetten op dit thema.

Wil je meer weten over de themalijn preventie en gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

4