terug naar projecten

Aanpak middelengebruik

We willen een gezondere en bewuste leefstijl stimuleren zonder overmatig drank, alcohol en middelengebruik.

Ontmoedigen en verminderen middelengebruik

Middelengebruik begint meestal met experimenteren. Experimenteel gebruik kan overgaan in geregeld gebruik. Dit kan schadelijke gevolgen voor de gezondheid met zich meebrengen en zorgen voor een ongezonde of onveilige omgeving. Ook in Twente is middelengebruik een groot probleem. Met het project ‘Aanpak middelengebruik’ richten we ons op het ontmoedigen en verminderen van middelengebruik (alcohol, roken, drugs) in Twente.

Waarom we doen wat we doen

Alcoholgebruik in Twente is zorgwekkend. Ook onder jongeren is dit een groot probleem. Daarentegen is het aantal rokers in Twente afgenomen. Deze trend lijkt de komende periode te stabiliseren. Door de negatieve gevolgen van middelengebruik te verminderen, worden de kwaliteit van leven en het welzijn van de inwoners verbeterd. Ook creëren we daarmee een gezonde(re) en veilige(re) omgeving voor alle Twentenaren.

Dit willen we bereiken

Het bevorderen van een gezondere en meer bewuste leefstijl onder de inwoners van Twente door in te zetten op de omgeving, normbeïnvloeding en ontmoediging rondom middelengebruik.

Alcohol: Overmatig alcoholgebruik terugdringen tot het landelijk gemiddelde.
Roken: Een daling van het aantal rokers (en vape gebruikers) en we blijven ons inzetten voor een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen die gezond opgroeien zonder de schadelijke gevolgen van roken.

Onze aanpak: zo doen we het!

Op Twentse scholen wordt aandacht gegeven aan de gevaren van alcohol, drugs en roken en worden spreekuren georganiseerd. Ook sluiten we in Twente aan bij verschillende landelijke initiatieven.

Alcohol
In Twente lijkt het ‘normaal’ te zijn om ‘vaak en veel’ te drinken. Vaak begint dat al op jonge leeftijd. In Twente zijn al verschillende initiatieven om het alcoholgebruik te verminderen en ontmoedigen. De komende periode onderzoeken we of het regionale netwerk verder uitgebreid kan worden en of er andere trajecten zijn die we kunnen inzetten.

Roken
Stoppen met roken is moeilijk. Roken zorgt voor een ziektelast van 9,4%, sterfte van 20.000 en zorguitgaven van 2,4 miljard euro. Daarom zetten we in op het stimuleren van meer rookvrije zones. Aandachtspunten zijn: de toeleiding naar hulp bij stoppen met roken en het bereiken van de kwetsbare groepen.

Drugs
Verschillende Twentse gemeenten geven aan dat ze een toename van drugsgebruik zien. Ze maken zich hier zorgen over. Regionaal gaan we onderzoeken of er voldoende draagvlak is om in te zetten op dit thema.

Wil je meer weten over de themalijn preventie en gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2