terug naar projecten

Kansrijke start en kansrijk opgroeien

Samen streven we naar een gezonde en kansrijke start voor alle kinderen in Twente.

Kansengelijkheid voor ieder kind

Ieder kind verdient een optimale start in het leven en de best mogelijke kans op een gezonde toekomst. De eerste 1000 dagen spelen hierbij een cruciale rol en blijken een belangrijke voorspeller te zijn van latere problemen. In Twente kijken we nog verder dan deze 1000 dagen en streven we ernaar kinderen kansrijk te laten opgroeien.

Waarom we doen wat we doen

De gezondheid van een kind vóór, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van latere problemen, zowel fysiek als mentaal. Ook heeft Twente een daling van het percentage levendgeboren kinderen. Deze daling is sterker dan de landelijke trend.

Dit willen we bereiken

  • Kwetsbare ouders voorbereiden op de zwangerschap;
  • Beter signaleren dat (en wat voor) problemen er zijn bij kwetsbare gezinnen;
  • De juiste ondersteuning bieden aan toekomstige kwetsbare ouders;
  • Ouders voorzien van de nodige kennis voor het ouderschap.

Onze aanpak: zo doen we het!

We streven ernaar alle gemeenten te ondersteunen bij het opzetten en uitbouwen van dit project. Sommige Twentse gemeentes hebben al lopende interventies zoals ‘Nu niet zwanger’. Anderen moeten nog starten met het opzetten hiervan. In alle Twentse gemeenten is een huisbezoek bij zwangerschap van een kwetsbaar gezin ingepland. Verder betrekken we regionale organisaties en organiseren we bijeenkomsten, trainingen en delen we kennis waarbij we lokale ondersteuning bieden om dit project succesvol uit te voeren.

Voortgang van het project

Het project is in de ontwerpfase en moet nog opgestart worden. We starten niet bij nul. Er is al veel georganiseerd in Twente rondom de geboortezorgketen. Zo zijn er prenatale huisbezoeken voor gezinnen in een kwetsbare situatie ingericht, loopt in 8 gemeenten reeds de interventie genaamd ‘Nu niet zwanger’, en zijn er meerdere gemeenten die al een coalitie Kansrijke Start opgezet hebben.

2024

  • Januari: geslaagde startbijeenkomst met Twentse gemeenten

2023

  • Projectplan Kansrijke start en kansrijk opgroeien werd gemaakt.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2