terug naar projecten

Volwassenen naar gezond(er) gewicht

Samen koersen we naar een leefstijlverbetering en het verminderen van overgewicht bij volwassenen in Twente.

Gezondheid van volwassenen versterken

Algemene gezondheid van inwoners is belangrijk. Overgewicht is een groeiend probleem en dit pakken we aan. Het vraagt om een duurzame leefstijl- en gedragsverandering. Alleen zo verminderen we gezondheidsrisico’s. Overgewicht kan veel oorzaken hebben. Naast voeding en het beweegpatroon, kan er sprake zijn van medische, sociaaleconomische en psychologische oorzaken. 

Waarom we doen wat we doen

56% van de volwassenen in Twente heeft overgewicht (2023). Dit is hoger dan in de meeste andere regio’s in Nederland. Zonder ingrijpende veranderingen, wordt verwacht dat dit probleem blijft toenemen (Regiobeeld, 2023). Mensen met overgewicht hebben een hogere kans op chronische ziekten.  

Dit willen we bereiken

Binnen vijf jaar streven we ernaar om het overwichtspercentage terug te brengen naar minstens het landelijk niveau. Hierdoor dragen we bij aan de algemene gezondheid en het welzijn van onze inwoners.  

Onze aanpak: zo doen we het!

Sinds 2021 werken we in Twente aan leefstijl en gezondheid. In 2023 hebben we de aanpak versterkt naar de ketenaanpak Volwassenen naar gezond(er) gewicht. De aanpak richt zich op het bevorderen en behouden van een gezonde leefstijl bij mensen met overgewicht en gezondheidsrisico’s. We besteden aandacht aan het identificeren en aanpakken van de onderliggende problemen (medisch, sociaaleconomisch en psychologisch). 

De komende jaren versterken we de samenwerking in de keten. Samen kunnen we de juiste groep mensen bereiken en duurzaam ondersteunen.

 

Wil je meer weten over de themalijn preventie en gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

2023

  • De gemeenten ontvingen een Twentse handreiking: een blijk van ondersteuning bij het neerzetten van de lokale uitvoering. 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2