terug naar projecten

In beweging met

We streven naar het verbeteren van het fysieke en mentale welzijn en de sociale interactie van onze inwoners.

Samen bewegen om gezond te worden en blijven

Het aantal Twentse inwoners dat aan de beweegnorm voldoet neemt af. Tegelijkertijd neemt het aantal Twentse inwoners met overgewicht toe. Beweeginterventies zijn een positieve eerste stap naar een gezondere levensstijl. Bewegen is gezond. Samen bewegen is leuker. Het draagt bij aan een gezond(er) gewicht, mentale gezondheid en andere gevolgen van een gezonde levensstijl.

Waarom we doen wat we doen

Wanneer een Twentse inwoner voldoet aan de beweegnorm, resulteert dit in een betere conditie, een verhoging van de ervaren gezondheid en minder eenzaamheid. Met het project ‘In beweging met…’ willen we het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners op een laagdrempelige manier verhogen door regelmatige lichaamsbeweging en sociale interactie te stimuleren.

Dit willen we bereiken

We willen het percentage Twentse inwoners dat aan de beweegnorm voldoet verhogen en het percentage van Twentse inwoners dat zich eenzaam voelt verlagen.

Onze aanpak: zo doen we het!

We stimuleren de inwoners van Twente om een actievere leefstijl aan te nemen. Dit draagt bij aan hun fysieke gezondheid, het mentale welzijn en daarmee de algehele levenskwaliteit en ervaren gezondheid. Bovendien draagt samen bewegen bij aan het verminderen van eenzaamheid. Op dit moment zetten we in op twee beweeginterventies en onderzoeken we de mogelijkheden naar andere interventies. We blijven streven naar duurzame implementatie van de interventies.

Nationale Diabetes Challenge (NDC)

Met de Nationale Diabetes Challenge willen we mensen met diabetes of een verhoogd risico daarop, stimuleren om meer te bewegen. Dit geldt ook voor mensen die niet vaak bewegen en andere doelgroepen. Hierdoor gaan ze zich fitter en gezonder voelen en worden de alledaagse dingen makkelijker. Het basisprogramma bestaat uit een wandelaanbod van 20 weken en een afsluitend evenement. Het aanbod wordt uitgerold via een integrale samenwerking tussen het zorg- en sociale domein, bijvoorbeeld in samenwerking met huisartsen en wijkteams.

Special Friends Walk

Gezondheid is van en voor ons allemaal, ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Met de Special Friends Walk willen we een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van inwoners met een licht verstandelijke beperking. Met de Special Friends Walk wandelen deelnemers ongeveer 15 weken in een vaste groep, met begeleiders. De wandelingen zijn ongeveer 5 kilometer, maar als het nodig is bouwen we langzaam op.

 

Wil je meer weten over de themalijn preventie en gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

2023

  • Organisatie van Special Friends Walk: 7 wandelgroepen in Twente met +/- 50 deelnemers.
  • Organisatie van Nationale Diabetes Challenge (NDC). Een beweeginitiatief die mensen helpt actiever te worden en hun gezondheid te verbeteren. Het was een succesvol programma met veel positieve resultaten.

2022

Organisatie van Nationale Diabetes Challenge (NDC): 18 wandelgroepen in Twente met 123 deelnemers.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3