terug naar projecten

Versterken zelfstandigheid bij licht verstandelijke beperking

Samen koersen we op meer eigen regie voor inwoners met een licht verstandelijke beperking door in te zetten op zelfredzaamheid.

Eigen regie voor inwoners met een licht verstandelijke beperking

Inwoners met een licht verstandelijke beperking die ambulante ondersteuning ontvangen, hebben vaak op meerdere vlakken ondersteuning nodig. Denk hierbij aan huishoudelijke taken, het beheren van geld en plannen maken voor de dag. Hiervoor zijn ze afhankelijk van zorg en ondersteuning.

Waarom we doen wat we doen

Net als voor alle andere inwoners, geldt voor iemand met een licht verstandelijke beperking dat het prettig is zo zelfstandig mogelijk te zijn. Met het project ‘versterken zelfstandigheid bij licht verstandelijke beperking’ helpen we deze inwoners bij het aanleren van vaardigheden door in te zetten op zelfredzaamheid.

Dit willen we bereiken

Het vergroten van de zelfredzaamheid van Twentse inwoners met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen en ambulante zorg ontvangen.

Binnen dit project werken we vanuit het gedachtegoed ‘reablement’ en ‘samenredzaamheid’. Betrokken professionals maken samen een plan voor de inwoner. Met interventies helpen we de inwoner bij het aanleren van vaardigheden om zelfstandig(er) taken uit te kunnen voeren.

Onze aanpak: zo doen we het!

We kijken vanuit de brede blik van positieve gezondheid naar de interesses en talenten van de inwoner. We zetten in op het aanleren van vaardigheden, het bieden van (digitale) hulpmiddelen en het stellen van een hulpvraag aan het eigen netwerk. Hierdoor heeft de inwoner meer regie heeft over zijn eigen leven en is hij minder afhankelijk van zorg.

Wil je meer weten over de themalijn preventie en gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2